Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 2–5

Første gang ute. Gå til det utvalgte området. La to og to elever velge seg ut et løvtre de skal følge gjennom de fire årstidene. Det utvalgte treet skal tegnes inn i et observasjonsskjema om våren, sommeren, høsten og vinteren. Del ut observasjonsheftet i starten av hver økt. 

Oppstart av hver økt. Start hver økt ute ved først å se på et bartre sammen. Fortell elevene at de skal se på det samme bartreet hver årstid. Hvordan er grenene, barken? Lukter det noe? Hvordan er det å ta på? Har det eventuelt endra seg siden sist dere var her?

La deretter elevene finne sitt eget løvtre og be dem bruke sansene til å observere treet ved å kjenne og lukte på det. For en mer fokusert sanseopplevelse, kan du be elevene ha bind for øynene. Samle elevene i ring og be dem prøve å sette ord på det de har sanset. Elevene vil kanskje nevne at løvtrær har flere lukter om våren og om sommeren enn ellers i året, pga. frukt eller blomster. Hvis ikke, gjør dem oppmerksomme på det. Om våren finner de kanskje knopper som gjør at greinene kjennes litt mer ruglete ut enn ellers. Bartreet endrer seg derimot mindre i løpet av året. Det er grønt året gjennom og har barnåler som beskytter det på vinteren. 

Dokumentasjon av observasjoner. Be elevene dokumentere observasjonene sine ved å tegne treet i observasjonsskjemaet sitt. Veiled elevene til å se etter detaljer når de observerer blader, kvist/knopper, blomster/frø/frukt og undersøker barken. Deretter skal de tegne hele treet med omgivelsene rundt. De skal tegne hvor treet befinner seg [skog, park, langs veien ...] Hvor mye lys får treet? Hvordan får det vann? Hvordan er været? De skal tegne eventuelle insekter eller planter de ser på eller rundt treet, og hvordan bakken ser ut. Å tegne er en måte for elevene å få vist fram hva de har observert, og en måte å legge merke til detaljer de kanskje ikke ville sett ellers. 

Oppsummering av hver økt. Ha en felles gjennomgang der elevene forteller om observasjonene de har gjort. Hvilke endringer ser elevene fra årstid til årstid? 

Samle inn observasjonsheftene.