Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

  1. Planlegg i hvilket område dere skal finne trær. Velg et sted som har både bartrær og løvtrær. Det kan være i nabolaget, i en park eller i skogen. 
  2. Finn fram utstyret dere skal ha med dere.
  3. Skriv ut observasjonsheftet til hver elev. Dette observasjonsheftet skal brukes i økt 2–5. Del ut observasjonsheftet i begynnelsen av hver økt og samle det inn i slutten av hver økt. 

 

Materialer og utstyr

  • luper
  • kamera
  • bok eller et annet hardt underlag til å tegne på
  • plastmappe til å oppbevare observasjonsheftet i