Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

  1. Skriv ut bildekort til hvert elevpar, laminer dem om ønskelig og klipp ut kortene.
  2. Gjør deg kjent med PowerPoint-presentasjonen. 
  3. Skriv ut skjema til hvert elevpar. Dette skal de bruke gjennom hele opplegget. 
  4. Finn fram linjaler til hvert elevpar til testing av reaksjonsevne. Denne aktiviteten kan eventuelt gjøres digitalt: https://scratch.mit.edu/projects/428516747/embed

Materialer og utstyr

  • linjaler til hvert elevpar (eventuelt ark med centimeter-skala markert)