Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 6: Møte med pasienten

I denne økta skal hver gruppe møte pasienten for å formidle hvilken løsning de har kommet fram til som svar på oppdraget: Å stille pasientens diagnose og foreskrive behandling. Det er viktig at diagnosen som stilles er godt begrunnet for å sikre riktig behandling/medisinering.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive sykdommen og hvordan denne henger sammen med symptomer og livsstil
 • foreslå behandling og gi en begrunnelse
 • gi råd om hvordan en kan unngå slike infeksjoner seinere

Tidsbruk

Her er et eksempel på tidsplan der det er lagt inn 5 minutters pause mellom hver gruppe som skal møte pasienten for at du kan vurdere og gjøre nødvendige notater etter gruppefremføringa.

 

Informere om tilleggsopplysning fra laboratoriet 5 minutter
Gruppearbeid, siste forberedelser før møtet med pasienten 10 minutter
Gruppe 1 møter pasienten 10 minutter
Pause 5 minutter
Gruppe 2 møter pasienten 10 minutter
Pause 5 minutter
Gruppe 3 møter pasienten 10 minutter
Pause 5 minutter
Gruppe 4 møter pasienten 10 minutter
Pause 5 minutter
Oppsummering 15 minutter
TOTALT 90 minutter

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • agar
  geleaktig substans (polysakkarid) som utvinnes av rødalger og brukes som næringsemne for dyrking av bakterier og sopp
 • antibiotika
  medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier
 • antibiotikaresistens
  bakteriers motstandsdyktighet mot antibiotika.
 • bakterie
  type mikroorganisme som finnes overalt, både utenpå og inni kroppen. De fleste bakterier er ufarlige, mange er nyttige for oss og noen er sykdomsfremkallende.
 • bakteriemedium
  vekstmedium tilpasset bakterier slik at de kan formere seg og bli mange
 • bredspektrede antibiotika
  antibiotika som angriper gram-positive og gram-negative bakterier mer likt og er effektive mot mange ulike bakterier
 • CRP (C-reaktivt protein)
  Protein som produseres i leveren og har en funksjon i forbindelse med betennelsesreaksjoner i kroppen
 • CRP-prøve
  prøve som måler C-reaktivt protein for å se om det er betennelse/inflammasjon i kroppen
 • diagnose
  navn på sykdommer eller tilstander med felles kjennetegn
 • gram-negative (G-) bakterier
  klasse bakterier som kjennetegnes ved at de ikke lar seg farge blå ved gramfarging, men farges i stedet røde eller rosa
 • gram-positive (G+) bakterier
  klasse bakterier som etter gramfarging forblir lilla/purpurfarget
 • gramfarging
  den viktigste fargemetoden innen medisinsk bakteriologi for å få mer informasjon om bakteriene.
 • immunsystem
  kroppens eget forsvarsverk som går til motangrep når kroppen blir angrepet av uønskede mikroorganismer
 • infeksjon
  sykdom forårsaket av mikroorganismer som formerer seg raskt
 • multiresistente bakterier
  bakterier som er resistente mot mer enn ett antibiotikum
 • normalflora
  betegnelse på mikroorganismer som alle mennesker normalt har på huden og slimhinnene
 • patogene bakterier
  sykdomsfremkallende bakterier
 • smalspektrede antibiotika
  antibiotika som bekjemper noen få bakterietyper og passer fint hvis man vet hvilke bakterier det er som forårsaker sykdommen
 • smittekilde
  kilde til smittestoffer, smittekilden er som regel et levende vesen
 • smittekjede
  rekkefølgen på spredning av smittestoff til smittemottakere
 • virus
  en av de minste mikroorganismene som finnes og som kan forårsake både ufarlige og farlige sykdommer

Forskerspirebegrep

 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • hypotese
  mulig forklaring som lar seg teste
 • konklusjon
  slutning på grunnlag av en rekke bevis