Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 6

Ark 38 i PowerPoint. Fortell legeteamene at det har kommet melding fra laboratoriet: Pasientens prøve inneholder ikke antibiotikaresistente bakterier. Be dem gjøre de siste forberedelsene før møte med pasienten, og minn dem på at de blir vurdert etter kjennetegn på måloppnåelse.

Gruppearbeid. La legeteamene forberede seg til møte med pasienten.

Oppsummering. La gruppene i plenum fortelle hvilken diagnose de har stilt, og hvordan de har kommet fram til dette. Til slutt kan du presentere den «riktige» diagnosen, og hvordan denne sykdommen ofte oppstår: se https://nhi.no/sykdommer/magetarm/tarminfeksjoner/clostridium-difficile-tarminfeksjon/