Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Sørg for at du har et eget rom til å ta ut en og en gruppe til samtale. Du skal gå inn i rollen som pasient. Dette egner seg godt som en sluttvurderingssituasjon, og det kan være en fordel om to lærere har anledning til å være til stede.

Kjennetegn på måloppnåelse 

2

4

5-6

Eleven finner og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til temaet.

Eleven følger en prosedyre for bruk av utstyr, teknikker og materialer i utforskninger av problemstillinga. 

Eleven bruker noen faglige argumenter, og gir uttrykk for egne meninger, i diskusjoner om helse.

Eleven vurderer og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til temaet.

Eleven velger og bruker hensiktsmessig utstyr, teknikker og materialer i utforskinger av problemstillinga. 

Eleven bruker faglige argumenter og trekker inn etiske perspektiv i diskusjoner om helse.

Eleven sammenligner, vurderer og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til temaet.

Eleven velger og bruker hensiktsmessig utstyr, teknikker og materialer på en fortrolig og selvstendig måte i utforskinger av problemstillinga. 

Eleven bruker og vurderer faglige argumenter, og trekker inn ulike etiske perspektiv i diskusjoner om helse.