Undervisningsopplegg

Økt 6: Møte med pasienten

I denne økta skal hver gruppe møte pasienten for å formidle hvilken løsning de har kommet fram til som svar på oppdraget: Å stille pasientens diagnose og foreskrive behandling. Det er viktig at diagnosen som stilles er godt begrunnet for å sikre riktig behandling/medisinering.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive sykdommen og hvordan denne henger sammen med symptomer og livsstil
 • foreslå behandling og gi en begrunnelse
 • gi råd om hvordan en kan unngå slike infeksjoner seinere

Tidsbruk

Her er et eksempel på tidsplan der det er lagt inn 5 minutters pause mellom hver gruppe som skal møte pasienten for at du kan vurdere og gjøre nødvendige notater etter gruppefremføringa.

 

Informere om tilleggsopplysning fra laboratoriet 5 minutter
Gruppearbeid, siste forberedelser før møtet med pasienten 10 minutter
Gruppe 1 møter pasienten 10 minutter
Pause 5 minutter
Gruppe 2 møter pasienten 10 minutter
Pause 5 minutter
Gruppe 3 møter pasienten 10 minutter
Pause 5 minutter
Gruppe 4 møter pasienten 10 minutter
Pause 5 minutter
Oppsummering 15 minutter
TOTALT 90 minutter

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • agar
  geleaktig substans (polysakkarid) som utvinnes av rødalger og brukes som næringsemne for dyrking av bakterier og sopp
 • antibiotika
  medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier
 • antibiotikaresistens
  bakteriers motstandsdyktighet mot antibiotika.
 • bakterie
  type mikroorganisme som finnes overalt, både utenpå og inni kroppen. De fleste bakterier er ufarlige, mange er nyttige for oss og noen er sykdomsfremkallende.
 • bakteriemedium
  vekstmedium tilpasset bakterier slik at de kan formere seg og bli mange
 • bredspektrede antibiotika
  antibiotika som angriper gram-positive og gram-negative bakterier mer likt og er effektive mot mange ulike bakterier
 • CRP (C-reaktivt protein)
  Protein som produseres i leveren og har en funksjon i forbindelse med betennelsesreaksjoner i kroppen
 • CRP-prøve
  prøve som måler C-reaktivt protein for å se om det er betennelse/inflammasjon i kroppen
 • diagnose
  navn på sykdommer eller tilstander med felles kjennetegn
 • gram-negative (G-) bakterier
  klasse bakterier som kjennetegnes ved at de ikke lar seg farge blå ved gramfarging, men farges i stedet røde eller rosa
 • gram-positive (G+) bakterier
  klasse bakterier som etter gramfarging forblir lilla/purpurfarget
 • gramfarging
  den viktigste fargemetoden innen medisinsk bakteriologi for å få mer informasjon om bakteriene.
 • immunsystem
  kroppens eget forsvarsverk som går til motangrep når kroppen blir angrepet av uønskede mikroorganismer
 • infeksjon
  sykdom forårsaket av mikroorganismer som formerer seg raskt
 • multiresistente bakterier
  bakterier som er resistente mot mer enn ett antibiotikum
 • normalflora
  betegnelse på mikroorganismer som alle mennesker normalt har på huden og slimhinnene
 • patogene bakterier
  sykdomsfremkallende bakterier
 • smalspektrede antibiotika
  antibiotika som bekjemper noen få bakterietyper og passer fint hvis man vet hvilke bakterier det er som forårsaker sykdommen
 • smittekilde
  kilde til smittestoffer, smittekilden er som regel et levende vesen
 • smittekjede
  rekkefølgen på spredning av smittestoff til smittemottakere
 • virus
  en av de minste mikroorganismene som finnes og som kan forårsake både ufarlige og farlige sykdommer

Forskerspirebegrep

 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • hypotese
  mulig forklaring som lar seg teste
 • konklusjon
  slutning på grunnlag av en rekke bevis
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Sørg for at du har et eget rom til å ta ut en og en gruppe til samtale. Du skal gå inn i rollen som pasient. Dette egner seg godt som en sluttvurderingssituasjon, og det kan være en fordel om to lærere har anledning til å være til stede.

Kjennetegn på måloppnåelse 

2

4

5-6

Eleven finner og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til temaet.

Eleven følger en prosedyre for bruk av utstyr, teknikker og materialer i utforskninger av problemstillinga. 

Eleven bruker noen faglige argumenter, og gir uttrykk for egne meninger, i diskusjoner om helse.

Eleven vurderer og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til temaet.

Eleven velger og bruker hensiktsmessig utstyr, teknikker og materialer i utforskinger av problemstillinga. 

Eleven bruker faglige argumenter og trekker inn etiske perspektiv i diskusjoner om helse.

Eleven sammenligner, vurderer og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til temaet.

Eleven velger og bruker hensiktsmessig utstyr, teknikker og materialer på en fortrolig og selvstendig måte i utforskinger av problemstillinga. 

Eleven bruker og vurderer faglige argumenter, og trekker inn ulike etiske perspektiv i diskusjoner om helse.

Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 6

Ark 38 i PowerPoint. Fortell legeteamene at det har kommet melding fra laboratoriet: Pasientens prøve inneholder ikke antibiotikaresistente bakterier. Be dem gjøre de siste forberedelsene før møte med pasienten, og minn dem på at de blir vurdert etter kjennetegn på måloppnåelse.

Gruppearbeid. La legeteamene forberede seg til møte med pasienten.

Oppsummering. La gruppene i plenum fortelle hvilken diagnose de har stilt, og hvordan de har kommet fram til dette. Til slutt kan du presentere den «riktige» diagnosen, og hvordan denne sykdommen ofte oppstår: se https://nhi.no/sykdommer/magetarm/tarminfeksjoner/clostridium-difficile-tarminfeksjon/