Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 10–15 minutter

4C. Gjennomgå hva som skjer med elektronene

Ark 13 i PowerPoint. Spør: «Hva leste vi at skjer med elektronene i lyspæra, som gjør at lyspæra lyser?» 
Ark 14 i PowerPoint. [Elektronene møter motstand i lyspæra.]

Ark 15 i PowerPoint. Les følgende nøkkelsetning høyt, og heng den på begrepsveggen:

Lyspæra lyser fordi strømmen møter motstand i lyspæra.


Be elevene notere nøkkelsetningen på side 2 i lærlingheftet, i rute 3. 

Ark 16 i PowerPoint. Minn om de fire funksjonene til strøm, og vis til nøkkelsetningen dere hang opp i økt 1:

Vi bruker strøm til å få lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse, og kommunikasjon.


Forklar at det er når den elektriske strømmen går gjennom en motstand, at vi får lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon. 

Metalltråder Foto: Petter Brodal Ark 17 i PowerPoint. Fortell at inni ledninger er det også tynne metalltråder som strømmen – elektronene – går gjennom. Dess tynnere metalltråden er, dess tyngre blir det for strømkilden (batteriet / stikkontakten) å skyve eller dra på elektronene. Med andre ord: dess mer motstand strømmen møter i ledningene, dess varmere blir ledningene.

Ark 18 i PowerPoint. Si: «Derfor er det viktig at strømmen ikke går i for tynne ledninger. Da kan det bli så varmt at det blir brann. Inni ledninger er det ofte mange tynne ledninger som er tvunnet sammen.» Legg til at siden det er flere metalltråder inni ledningen vil strømmen fordele seg mellom dem, og det er hvor tynn ledningen er til sammen som betyr noe.

Les følgende nøkkelsetning høyt, og heng den på begrepsveggen:

Strøm i for tynne ledninger kan føre til brann.


Be elevene notere nøkkelsetningen på side 3 i lærlingheftet, i rute 4. 

Ark 19 i PowerPoint.
 Fortell at leksa til neste gang er å forklare for noen hjemme hva som skjer inni lyspæra som gjør at lyspæra lyser.