Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 15–20 minutter

4A. Les videre om lyspæra

Ark 2 i PowerPoint. Del ut lærlingheftene. La elevene reflektere over forrige økt med aktiviteten skriv-par-del til spørsmål 3 på side 23: Hvordan må ledningene kobles til lyspæra for at lyspæra skal lyse? Si at elevene kan lage en tegning til, hvis det hjelper dem å forklare. 

Ark 3 i PowerPoint. Si at i denne økta skal dere undersøke hva som skjer med den elektriske strømmen inni lyspæra, som gjør at lyspæra lyser.

Ark 4 i PowerPoint. Si: «I forrige økt leste vi at inni ledningene finnes det bitte små partikler som kalles elektroner. Når du trykker på bryteren til ei lampe, begynner elektronene å bevege seg. De strømmer gjennom ledningene og lyspæra. Når elektronene strømmer gjennom lyspæra, begynner lyspæra å lyse.»

Fortell at nå skal dere lese videre i boka Elektrisitet, for å finne ut hva som skjer med elektronene i lyspæra som gjør at lyspæra begynner å lyse.

Les side 9-13 i plenum. Stopp jevnlig for å diskutere det dere har lest. Under er forslag til spørsmål du kan stille underveis:

Side 9 i Elektrisitet Ark 5 i PowerPoint. Etter side 9: «Hva gjør batteriet med elektronene i ledningen og lyspæra?» [Batteriet skyver elektronene fra batteriet, gjennom ledningen på den ene siden av lyspæra, inn i lyspæra, gjennom lyspæra, til ledningen på den andre siden av lyspæra, og tilbake til batteriet.] Her kan du også repetere fra forrige økt ved å spørre: «Hvor på lyspæra går strømmen inn og ut?» [Under og på siden av gjengene.]

Ark 6 i PowerPoint. Etter side 10: «Hva betyr motstand?» Dette gir ikke boka direkte svar på, men elevene bør reflektere rundt begrepet. Gjør en tenk-par-del til spørsmålet hvis tid. [Motstand er som en hindring. Motstand gjør noe tyngre/vanskeligere.] Vis til bildene på arket i PowerPoint som illustrerer begrepet. Du kan også gi følgende (eller lignende) eksempler for å illustrere:

  • Når vi går med vinden er det lett å bevege seg framover, mens går vi mot vinden møter vi motstand. Motvinden er en motstand for kroppen, som gjør det tyngre å bevege seg framover.
  • Når du sykler opp en bakke, møter du mer motstand enn når du sykler nedover eller bortover. Opp bakken blir det tyngre, og du må ta i mer når du tråkker. Oppoverbakken er en motstand for deg og sykkelen.

Ark 7 i PowerPoint. Etter side 11: «Hvorfor blir det varmt når elektronene skyves og dras gjennom den tynne tråden?» [Det er tungt for batteriet eller stikkontakten å dra mange elektroner gjennom en tynn tråd. Elektronene møter motstand, og når mange elektroner skal klemmes gjennom samtidig, blir det varmt.] 

Ark 8 i PowerPoint. Etter side 12-13: «Hvorfor bruker vi ikke glødepærer lenger?» [Lyspærene vi bruker i dag blir ikke like varme som de gamle glødepærene. De bruker mindre strøm og er derfor mer miljøvennlige.]

 

Fagleg bakgrunn