Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 20–25 minutter

4B. Undersøk strøm i tynn metalltråd

Ark 9 i PowerPoint. Si: «Vi leste at tidligere var det en tynn metalltråd inni lyspæra. Når det gikk strøm gjennom tråden, ble den så varm at den begynte å gløde. Vi kaller slike lyspærer for glødepærer.» Fortell at elevene snart skal få undersøke nærmere hva som skjedde inni glødepæra. 

Be to-tre elever dele ut utstyr til hvert elevpar: et lommelyktbatteri, to labledninger med krokodilleklemmer og en isoporplate med stifter og metalltråd. 

Ark 10 i PowerPoint. Si at de skal feste metalltråden mellom de to stiftene (hvis ikke du har festet den for dem i forkant av økta). Så skal de feste ledningene til polene på batteriet ved hjelp av krokodilleklemmer. (Repeter hvor på batteriet polene sitter, om nødvendig.) Deretter fester de ledningene til stiftene på isoporplata ved hjelp av krokodilleklemmer, og observerer hva som skjer. 

Strøm i tynn metalltråd Foto: Petter Brodal Ark 11 i PowerPoint. Når elevene har undersøkt, spør du: «Hva observerte dere?» [Metalltråden ble varm og begynte å gløde.] 

Påpek at dere nå har sett hvordan strøm kan få metalltråd til å gløde, slik som i de gamle glødepærene. Forklar at strømmen møtte motstand i den tynne metalltråden – det var tungt for elektronene å bevege seg gjennom den. Derfor ble den varm og begynte å gløde.

Ark 12 i PowerPoint. Les følgende nøkkelsetning høyt, og heng den på begrepsveggen:

Strøm i tynn metalltråd får tråden til å gløde og lage lys. 


Be elevene notere nøkkelsetningen på side 2 i lærlingheftet, i rute 2. 

Spør: «Tror dere lyspærene i lampene her i klasserommet er slike glødepærer?» Hvis ingen av elevene nevner det, minner du om det dere leste på side 12: [Vi bruker ikke glødepærer i dag. Pærene vi bruker i dag blir ikke like varme. Det bruker mindre strøm og er derfor mer miljøvennlige.]