Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 5: Registrer funn og lag diagram

rynkerose

I denne økta skal elevene dele funnene sine fra fotojakten, lage tabell og stolpediagram i Excel eller et annet regnearkprogram.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • presentere data i tabellar og diagram som er framstilt med digitale verktøy
 • lese og tolke framstillingene

Tidsbruk

5A. Felles oversikt over funn fra fotojakten 30 minutter
Ev. kort introduksjon til regneark (f.eks. Excel) 10 minutter
5B. Lag tabell og stolpediagram 35 minutter
5C. Reflekter rundt bærekraftig utvikling og egne funn 15 minutter
TOTALT 90 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe