Undervisningsopplegg

Økt 5: Registrer funn og lag diagram

rynkerose

I denne økta skal elevene registrere dataene sine på nett (miljølære.no) og lage tabell og stolpediagram i Excel eller et annet regnearkprogram.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • presentere data i tabellar og diagram som er framstilt med digitale verktøy
 • lese og tolke framstillingene

Tidsbruk

5A. Registrere egne funn 20 minutter
Ev. kort introduksjon til regneark (f.eks. Excel) 0–10 minutter
5B. Lag tabell og stolpediagram 30-35 minutter
5C. Reflekter rundt bærekraftig utvikling 5 minutter
TOTALT 60 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe