Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Gjør deg kjent med læringsmåla (se forrige side) og begrepene som er sentrale i denne økta (markert med utheva skrift).

2. Skriv ut og stift sammen Oppskrift diagram i regneark til hvert elevpar.

3. Gjør klar pc-er om nødvendig og sjekk at de har Excel e.l.

Materialer og utstyr

Datamaskiner med internett og Excel e.l.