Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 4: Fotojakt

gullregn 2

I denne økta skal elevene gå på fotojakt i nærmiljøet sitt etter fremmede arter. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • dokumentere observasjoner med foto
 • reflektere rundt egne funn

Tidsbruk

4A. Bli kjent med artene (inne)  10 minutter
4B. Gjennomfør fotojakten (ute)  80 minutter 
TOTALT  90 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe