Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Gjør deg kjent med læringsmåla (se forrige side) og begrepene som er sentrale i denne økta (markert med utheva skrift).

2. Sjekk hvilke fremmede arter elever har funnet i ditt område tidligere. Velg f.eks. landsdel eller fylke, og velg bort alt annet en "SE" (fremmede afrter med Svært høy risiko) på Artskart

3. Dersom elevene skal arbeide i et nytt område, foretar du en befaring til området for å se hvilke arter som finnes der. Plukk med deg eksemplarer av artene som du kan vise til elevene.

4. Gjør deg kjent med artene du har valgt. Les for eksempel om artene på Fremmedartslista 2018

5. Velg ut 5-10 artskort. Elevene skal deles inn i grupper på tre og hver gruppe skal få et sett med artskort. Skriv ut artskortene, lønner seg å laminere arkene før de klippes opp.

6. Skriv ut arket med de fire spørsmålene og et kart over skolens nærområde til hver gruppe.

7. Logg inn på miljølære og lag elevkoder til elevene. Om det er første gang du undersøker området, må du også opprette området i databasen. Neste gang velger du bare området og lager elevkoder.

 

Materialer og utstyr

Hver gruppe skal ha

  • et kamera
  • ev. et utskrevet kart over skolens nærmiljø
  • en penn
  • ark med tre spørsmål
  • målebånd?