Undervisningsopplegg

Økt 11: Legg elektrisk anlegg i et modellrom

modellhus Foto: Rim Tusvik

Økta bør helst gjennomføres som en sammenhengende dobbeløkt. 

I denne økta skal elevene endelig legge det elektriske anlegget i et modellrom. Her får de brukt mye av kompetansen de har tilegnet seg som lærlinger.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • planlegge, lage og teste modellrom med elektriske lamper

Tidsbruk 

11A. Gjennomgå skisse og plan  10–20 minutter
11B. Koble det elektriske anlegget  80100 minutter
TOTALT  90120 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atom
  en partikkel som alle stoffer er bygget opp av
 • elektrisitet
  noe som skjer fordi partikler har ladning
 • elektrisk krets
  sammenhengende system som strømmen kan bevege seg i Eksempel: En krets kan bestå av batteri/stikkontakt, ledninger og lyspærer.
 • elektrisk strøm
  elektroner som beveger seg i samme retning
 • elektron
  en bitte liten partikkel med negativ ladning som finnes i alle atomer
 • isolere strøm
  egenskap til noen materialer (f.eks. plast) som gjør at elektroner står fast og ikke kan bevege seg
 • lede strøm
  egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom
 • motstand
  punkt i en elektrisk krets hvor det er tungt å skyve ladninger gjennom
  I motstanden brukes strømmen til å lage lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon, for eksempel i lyspære, kjøleskap, mobil og TV.
 • partikkel
  en liten del av et stoff

Forskerspirebegrep

 • analysere
  undersøke deler av noe nøye
 • egenskap
  kjennetegn ved et materiale
  For eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Tilpass / gjør deg kjent med PowerPoint-presentasjonen hvis du vil bruke den.  Pappeske 1

2. Gjør klar lynlåsposen til hvert elevpar med kretsen de koblet i de to forrige øktene, og pappeska som de har begynt å tegne koblingsskjema på.  

3. Gjør klar to-tre stasjoner med avisolerings- og avbitertang, rød og svart ledning, sugerør, sakser og teip. 

 

4. Gjør klart en stasjon med tilbehør til lampene Utstyr til lamper Foto: Maria Gaare Dahl (f.eks. muffinsformer til lampeskjermer, sugerør til lampekropper osv.) 

Materialer og utstyr

 • lærlinghefter
 • sugerør (brukes som elektrikerrør)
 • tilbehør til lampene
 • rull med rød ledning
 • rull med svart ledning
 • avbitertenger
 • avisoleringstenger 
 • sakser 
 • teip 

Til hvert elevpar

 • pappeske fra forrige økt
 • lynlåspose med krets fra forrige økt (to lysdioder, en bryter, tre koblingsklemmer, batteri og batteriklips  

Til elever som blir raskt ferdig

 • ringeklokkebryter
 • summer/buzzer
 • en ekstra koblingsklemme

Utstyrsliste for alle økter

Forsøk og praktisk arbeid

11A. Gjennomgå skisse og plan

Ark 2 i PowerPoint. Del ut lærlingheftene. La elevene reflektere over forrige økt med en skriv-par-del til spørsmål 10 på side 26: Hvorfor bruker elektrikere koblingsskjema?   

Ark 3 i PowerPoint. Fortell at i dag skal elevparene endelig legge det elektriske anlegget i modellrommene. De skal følge skissen og planen de har notert på side 21 i lærlingheftet – Planlegg rom til modellhus, og tegningen av koblingene på eska.  

Ark 4 i PowerPoint. Fortell at i neste økt skal hvert elevpar få vise fram og presentere sitt ferdige modellrom. Presentasjonen skal være på maks to minutter. De skal fortelle hva slags rom de har laget, hva slags typer lamper de har installert og hva som er funksjonen til hver av lampene. De skal også vise hvor strømmen går, og si noe om sikkerhetshensyn de har tatt når de har koblet det elektriske anlegget. Når elevparene etter hvert blir ferdige å koble det elektriske anlegget i dag, kan de begynne å planlegge presentasjonen. 

 

Forsøk og praktisk arbeid

11B. Koble det elektriske anlegget

Ark 5 i PowerPoint. Minn om at når alle rommene er ferdige, skal de settes sammen til et modellhus. Derfor er det viktig at det elektriske anlegget ligger tett til veggene på utsiden av rommet.

Påpek at batteri, ledninger, koblingsklemmer, lysdioder og bryter er deler som jobber sammen i et system. Hver del har en funksjon. Derfor er det viktig at elevene lager gode koblinger, slik at delene kan virke sammen, og systemet kan fungere som det skal. 

Si: «For å få rommet godkjent må koblingene være gode og lampene må kunne lyse. Bryteren må kunne skru den ene lampa av og på. I tillegg må det være tydelig at dere har fulgt planen og skissen dere har notert både på side 21 i lærlingheftet og på eska.» 

Si at elevparene skal få utdelt lynlåsposen med kretsen fra de to forrige øktene. De skal koble fra hverandre kretsen og sette den sammen på nytt, slik at den passer med skissen de har tegnet på side 21 og på eska. 

Vis at du har gjort klart stasjoner med verktøy og utstyr elevene vil trenge: ruller med rød og svart ledning, avbitertenger, avisoleringstenger, sugerør, sakser og teip. Vis at du også har gjort klart stasjoner med tilbehøret til lampene. 

De som ikke ble ferdig å tegne inn kretsen på eska i forrige økt, eller som har fått beskjed om å gjøre endringer, gjør seg ferdig med dette før de begynner å koble.

Ark 6 i PowerPoint. Del ut lynlåsposen med kretsen til hvert elevpar, og la dem sette i gang. Gå rundt mens de jobber, og veiled etter behov. 

Elever som blir raskt ferdige kan hjelpe til å veilede andre elevpar. De kan også få prøve å koble på ei ringeklokke. Til dette trenger de rød og svart ledning, et par koblingsklemmer, en ringeklokkebryter og en summer/buzzer. 

Etter hvert som elevparene blir ferdige med koblingene, kan de begynne å planlegge presentasjonen av modellhuset. Påpek at de kan bruke side 21 i lærlingheftet til hjelp. 

Ta vare på rommene slik at de er klare til å presenteres. 

 

Presentasjon av modellrommene

Velg hvordan du vil gjennomføre elevenes presentasjoner av modellrommene. For eksempel kan dere invitere rektor, en annen klasse eller foresatte. Dere kan også presentere lampeboka i denne sammenhengen. 

For å aktivisere elevene som publikum under presentasjonene, kan du si at de skal være klare til å stille spørsmål til elevparene når de er ferdige å presentere. Du kan gjennomgå hjelpespørsmålene [ bokmål | nynorsk ] i forkant. Elevene kan bruke hjelpespørsmålene hvis de vil, eller de kan stille sine egne spørsmål. 

Det er lagt opp til at elevene i neste økt (12) mottar fagbrev som modellhuselektrikere. Om du velger å invitere noen til å komme og overvære modellrompresentasjoner og lansering av lampebok, kan du selvsagt velge å overrekke fagbrevene da i stedet. Hvis du vil, kan du bruke malen til fagbrev som ligger i økt 12.