Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 80–100 minutter

11B. Koble det elektriske anlegget

Ark 5 i PowerPoint. Minn om at når alle rommene er ferdige, skal de settes sammen til et modellhus. Derfor er det viktig at det elektriske anlegget ligger tett til veggene på utsiden av rommet.

Påpek at batteri, ledninger, koblingsklemmer, lysdioder og bryter er deler som jobber sammen i et system. Hver del har en funksjon. Derfor er det viktig at elevene lager gode koblinger, slik at delene kan virke sammen, og systemet kan fungere som det skal. 

Si: «For å få rommet godkjent må koblingene være gode og lampene må kunne lyse. Bryteren må kunne skru den ene lampa av og på. I tillegg må det være tydelig at dere har fulgt planen og skissen dere har notert både på side 21 i lærlingheftet og på eska.» 

Si at elevparene skal få utdelt lynlåsposen med kretsen fra de to forrige øktene. De skal koble fra hverandre kretsen og sette den sammen på nytt, slik at den passer med skissen de har tegnet på side 21 og på eska. 

Vis at du har gjort klart stasjoner med verktøy og utstyr elevene vil trenge: ruller med rød og svart ledning, avbitertenger, avisoleringstenger, sugerør, sakser og teip. Vis at du også har gjort klart stasjoner med tilbehøret til lampene. 

De som ikke ble ferdig å tegne inn kretsen på eska i forrige økt, eller som har fått beskjed om å gjøre endringer, gjør seg ferdig med dette før de begynner å koble.

Ark 6 i PowerPoint. Del ut lynlåsposen med kretsen til hvert elevpar, og la dem sette i gang. Gå rundt mens de jobber, og veiled etter behov. 

Elever som blir raskt ferdige kan hjelpe til å veilede andre elevpar. De kan også få prøve å koble på ei ringeklokke. Til dette trenger de rød og svart ledning, et par koblingsklemmer, en ringeklokkebryter og en summer/buzzer. 

Etter hvert som elevparene blir ferdige med koblingene, kan de begynne å planlegge presentasjonen av modellhuset. Påpek at de kan bruke side 21 i lærlingheftet til hjelp. 

Ta vare på rommene slik at de er klare til å presenteres. 

 

Presentasjon av modellrommene

Velg hvordan du vil gjennomføre elevenes presentasjoner av modellrommene. For eksempel kan dere invitere rektor, en annen klasse eller foresatte. Dere kan også presentere lampeboka i denne sammenhengen. 

For å aktivisere elevene som publikum under presentasjonene, kan du si at de skal være klare til å stille spørsmål til elevparene når de er ferdige å presentere. Du kan gjennomgå hjelpespørsmålene [ bokmål | nynorsk ] i forkant. Elevene kan bruke hjelpespørsmålene hvis de vil, eller de kan stille sine egne spørsmål. 

Det er lagt opp til at elevene i neste økt (12) mottar fagbrev som modellhuselektrikere. Om du velger å invitere noen til å komme og overvære modellrompresentasjoner og lansering av lampebok, kan du selvsagt velge å overrekke fagbrevene da i stedet. Hvis du vil, kan du bruke malen til fagbrev som ligger i økt 12.