Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10–20 minutter

11A. Gjennomgå skisse og plan

Ark 2 i PowerPoint. Del ut lærlingheftene. La elevene reflektere over forrige økt med en skriv-par-del til spørsmål 10 på side 26: Hvorfor bruker elektrikere koblingsskjema?   

Ark 3 i PowerPoint. Fortell at i dag skal elevparene endelig legge det elektriske anlegget i modellrommene. De skal følge skissen og planen de har notert på side 21 i lærlingheftet – Planlegg rom til modellhus, og tegningen av koblingene på eska.  

Ark 4 i PowerPoint. Fortell at i neste økt skal hvert elevpar få vise fram og presentere sitt ferdige modellrom. Presentasjonen skal være på maks to minutter. De skal fortelle hva slags rom de har laget, hva slags typer lamper de har installert og hva som er funksjonen til hver av lampene. De skal også vise hvor strømmen går, og si noe om sikkerhetshensyn de har tatt når de har koblet det elektriske anlegget. Når elevparene etter hvert blir ferdige å koble det elektriske anlegget i dag, kan de begynne å planlegge presentasjonen.