Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 60 minutter

Økt 2: Dinosaurenes hofter

parasaurolophus red Dinosaurer deles inn i to grupper ut fra hofte- og bekkenstrukturen. Den ene gruppen kalles fuglehofte-dinosaurer (Ornithischia) og den andre kalles øglehofte-dinosaurer (Saurischia).

I denne økta skal elevene

 • bli kjent med hvilke egenskaper paleontologer bruker for å klassifisere de ulike dinosaurene 
 • tegne figur av de to hoftetypene til dinosaurene og skrive en sammenlignende tekst

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
2A. Observer dinosaurskjeletter  20 minutter
2B. Fuglehofter og øglehofter  20 minutter
2C. Tegn og skriv om dinosaurenes hofter  20 minutter
 TOTALT  60 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe