Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 20 minutter

2B. Fuglehofter og øglehofter

1. Heng en stor utskrift av to hoftetypene opp på veggen. Repeter for elevene: Dette er figurer av de to forskjellige dinosaurhoftene som forskere har funnet. (Saurischia-dinosaurene – øglehofte-dinosaurer og Ornitischia-dinosaurene – fuglehofte-dinosaurer)   

Øglehofte og fuglehofte Øglehofte og fuglehofte

 

Del ut tegningene av dinosaurene

Si til elevene: Nå skal dere jobbe sammen to og to og sortere disse dinosaurene i to familier. En familie med fuglehofter, Saurischia-dinosaurer, og en familie med øglehofter, Ornitischia-dinosaurer. 

2. Etter sorteringen legger du til rette for en diskusjon om hvilke dinosaurer som tilhører hvilken gruppe. Noen av dinosaurene er lette å sortere, andre er vanskeligere. La elevene komme med sine antagelser og argumenter. (Se fasit i venstre marg.)

Fortell elevene: Når forskere (paleontologer) skal finne ut hva slags dinosaur de har funnet, ser de på hofteknoklene. De sorterer dinosaurene i to hovedgrupper etter hva slags form det er på hofteknoklene. 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe