Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 90 min.

Økt 2: Lag-på-lag-historiene

Elevene blir kjent med hvordan lag-på-lag-steinene dannes.

Læringsmål

Elevene skal lære hvordan lag-på-lag-steinene dannes.

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
2A. Demonstrer sedimentering  45 minutter
2B. Tegn lag-på-lag-stein og skriv den lagdelte historien  30 minutter
2C. Les om lag-på-lag-steinene  15 minutter
 TOTALT  90 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimenter
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe