Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 90 min.

Økt 2: Lag-på-lag-historiene

Elevene blir kjent med hvordan lag-på-lag-steinene dannes.

Læringsmål

Elevene skal lære hvordan lag-på-lag-steinene dannes.

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
2A. Demonstrer sedimentering  45 minutter
2B. Tegn lag-på-lag-stein og skriv den lagdelte historien  30 minutter
2C. Les om lag-på-lag-steinene  15 minutter
 TOTALT  90 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimenter
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

I aktiviteten Demonstrer sedimentering skal dere lage en modell som krever litt utstyr (se liste til høyre).

Materialer og utstyr

 • en takrenne (ca 1,5) m
 • et akvarium, eller en glassbeholder eller gjennomsiktig plastbeholder (minst 10 liter)
 • en liten bøtte med sand
 • en liten bøtte med grus
 • en kg sammalt hvete – grov
 • tre spiseskjeer
 • tre kopper/pappkrus

 

 • Noen lag-på-lag steiner, eller bilder av dem
Forsøk og praktisk arbeid

2A. Demonstrer sedimentering

I denne aktiviteten får elevene observere hvordan elva tar med seg de ulike sedimentene ved hjelp av en modell.

Innled med å fortelle lag-på-lag-historien: Elver eller isbreer sliter og skurer på fjellet sånn at små deler løsner. Disse smådelene kan være grus, sand og leire. Vi kaller dem for sedimenter. Elven frakter med seg sedimentene til havet eller en innsjø. Der samler sedimentene seg etter hvert opp i tykke lag og blir presset sammen til stein, men det tar lang tid – millioner av år.

Si: Nå skal vi lage en modell som viser hvordan lag-på-lag-stein blir laget.

Fest eller hold takrenna under krana, og sett beholderen ved enden av renna. Da er det lett å regulere trykket på vannet. Spør elevene: Hva tror dere denne renna skal være i modellen? [Elva.] Hva tror dere karet skal være? [Havet.] Si til elevene: Nå skal vi se hvordan lag-på-lag-steinene blir til av sand, grus og leire. Sammalt hvete skal være leire i modellen.

Si til elevene: Hvis elva er stor og renner fort, særlig om våren og høsten, kan den ta med seg tyngre deler/sedimenter. La et par-tre elever legge en kopp med grus øverst i renna og skru på vannet slik at «elva» tar med seg grusen.

Når elva er roligere får den bare med seg de lettere delene/sedimentene. La et par–tre elever legge en kopp med sand øverst i renna og skru på vannet slik at «elva» tar med seg sanda.

Til slutt er det sommer/vinter, og «elva» renner svært rolig, da får den bare med seg de letteste sedimentene (leire). La en–tre elever legge en kopp «leire» øverst i renna og skru på vannet slik at «elva» tar med seg leira.

Elever studerer hvordan de ulike sedimentene fordeler seg, legger de seg lagvis? Elever studerer hvordan de ulike sedimentene fordeler seg, legger de seg lagvis?

La elevene studere om sedimentene la seg lagvis på «havbunnen». Hvis det ikke er tydelig, kan dere gjøre prosessen en gang til.

Diskuter med elevene: Kan vi skille de ulike lagene fra hverandre? Klarer vi å se hva som ligger nederst/øverst? La elevene diskutere det de ser.

Spør elevene: Hvordan viser modellen hvordan lag-på-lag-steinene blir til? [Takrenna er elva, akvariet er havet og elva tar med seg sedimentene ut til havet der de blir lagret lag på lag.] Det tar mange millioner år før det blir til stein.

En enklere modell kan være å fylle ca 2 dl grus, sand og sammalt, grov hvete i en halvannenliters brusflaske. Fyll flasken opp med vann og rist den godt. La flasken stå i ro i minst 30 minutter. Spør elevene: Kan vi se de ulike lagene? (la dem beskrive hva de ser). Si til elevene: Grusen ligger nederst i flasken, er det noen som kan tenke seg hvorfor grusen ligger nederst? [Den er tyngst.]

Materialer og utstyr

 • en takrenne (ca 1,5) m
 • et akvarium/glass- eller gjennomsiktig plastbeholder (minst 10 liter)
 • en liten bøtte med sand
 • en liten bøtte med grus
 • en kg sammalt hvete – grov
 • tre spiseskjeer
 • tre kopper/pappkrus
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimenter
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
Forsøk og praktisk arbeid

2B. Tegn lag-på-lag-stein og skriv den lagdelte historien

La elevene få velge seg en lag-på-lag-stein som de tegner i arbeidsboka si. De skal observere steinen nøye og prøve å tegne det de ser; farger, form, lag osv.

Mens elevene tegner, skriver du noen nøkkelsetninger om sedimentære bergarter på tavla som elevene kopierer i arbeidsbøkene sine.

LAG-PÅ-LAG-STEINENE

Elva tar med seg sand, grus og leire til havet.

Sand, grus og leire legger seg i lag på havbunnen.

Lagene på havbunnen blir limt sammen til stein.

Steinene kalles sedimentære bergarter.

 

Elevene kan også tegne landskapstegninger av fjell, elv og sjø i boka, og bilder til å henge på veggen.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimenter
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
Forsøk og praktisk arbeid

2C. Les om lag-på-lag-steinene

Elevene bør få lese om lag-på-lag-steinene og deres historie for å repetere, men også for at hjemmene skal informeres om hva vi jobber med.

Du finner en kort tekst som vedlegg i høyrespalten.

Ida omslag Hurum fossilet Det anbefales også at man leser boka om Ida-fossilet av Jørn Hurum (m.fl.) i denne perioden. I boka får elevene nøye beskrevet hvordan et fossil blir til og hvordan forskere jobber for å forklare historien.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimenter
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe

Læremiddel