Hopp til hovedinnhold

Utforsking 4: Lag-på-lag-stein – sedimentære bergarter

Denne utforskningen er todelt og handler om sedimentære bergarters mønster og historie. Elevene blir kjent med hvordan geologer observerer stein ved å «lese» mønsteret i steiner. I første del skal elevene selv observere og sammenligne mønsteret i ulike steiner for å finne ut hvilken type bergart det er. Hvordan ser lag-på-lag-mønster like ut og hvordan kan de være forskjellige? I den andre delen får de kjennskap til hvordan sedimentære bergarter er dannet (historien til disse bergartene) – at de er dannet av elver.

Vi kaller denne gruppa for lag-på-lag-stein, fordi flere av dem ser lagdelte ut. Elver eller isbreer sliter og skurer på fjellet slik at små deler løsner. Disse smådelene kan være grus, sand og leire som elven frakter med seg til havet eller en innsjø. Der samler de seg etter hvert opp i tykke lag og blir presset sammen til stein, men det tar lang tid – millioner av år.

Lagene varierer veldig i tykkelse. I noen lag-på-lag-steiner kan vi se lagene i en liten bit av steinen, mens andre lag kan være flere meter tykke. Det er derfor ikke alltid så lett å kjenne igjen en liten bit i hånda. For å gjenkjenne denne steinfamilien er det ofte ikke nok å samle små steiner. Man må studere en fjellside eller en skråning som viser hvordan lagene ligger oppå hverandre.

Lag-på-lag-stein er ikke så vanlig i Norge. Det finnes mye av den i Østlandsområdet, men ellers få andre steder. Likevel er det verdt å bruke tid på den fordi det er i den man kan finne fossiler. Dersom dere holder til et sted der det ikke finnes sedimentære bergarter, kan dere bruke bilder og se hvordan det ser ut, og så jobbe videre med fossiler.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • prosess
  måten noe skjer på
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • egenskap
  hvordan noe ser ut og kjennes ut
 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • forklaring
  en påstand som støttes av bevis
 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observasjon
  informasjon som du får ved hjelp av sansene
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe