Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 30 minutter

2B. Tegn lag-på-lag-stein og skriv den lagdelte historien

La elevene få velge seg en lag-på-lag-stein som de tegner i arbeidsboka si. De skal observere steinen nøye og prøve å tegne det de ser; farger, form, lag osv.

Mens elevene tegner, skriver du noen nøkkelsetninger om sedimentære bergarter på tavla som elevene kopierer i arbeidsbøkene sine.

LAG-PÅ-LAG-STEINENE

Elva tar med seg sand, grus og leire til havet.

Sand, grus og leire legger seg i lag på havbunnen.

Lagene på havbunnen blir limt sammen til stein.

Steinene kalles sedimentære bergarter.

 

Elevene kan også tegne landskapstegninger av fjell, elv og sjø i boka, og bilder til å henge på veggen.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimenter
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe