Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • 15 minutter

2C. Les om lag-på-lag-steinene

Elevene bør få lese om lag-på-lag-steinene og deres historie for å repetere, men også for at hjemmene skal informeres om hva vi jobber med.

Du finner en kort tekst som vedlegg i høyrespalten.

Ida omslag Hurum fossilet Det anbefales også at man leser boka om Ida-fossilet av Jørn Hurum (m.fl.) i denne perioden. I boka får elevene nøye beskrevet hvordan et fossil blir til og hvordan forskere jobber for å forklare historien.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimenter
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe

Læremiddel