Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 45 min.

Økt 1: Lag-på-lag-mønster

Hva kjennetegner lagdelte mønster? I denne økta skal elevene sammenligne to modeller, og deretter sammenligne tre bilder.

Læringsmål

Elevene skal

 • forstå hva lagdelte mønster er, og at de kan se forskjellige ut
 • lære at geologer kaller lag-på-lag-steiner for sedimentære bergarter

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
 1A. Definere lag-på-lag  15 minutter
 1B. Sammenlige bilder  30 minutter
 TOTALT  45 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting