Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

1B. Sammenligne bilder

I denne aktiviteten skal elevene forstå at lagdelte mønstre kan være forskjellige, og at en stein i hånda ikke alltid har så tydelig mønster.

Si til elevene: Nå skal vi sammenligne tre bilder. Hva er det vi gjør når vi sammenligner? [Ser etter likheter og forskjeller.] Skriv på tavla:

sammenligne = å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting

 

Fra venstre mot høyre; Kina: lag på lag, Slemmestad: lag på lag, Skedsmo: striper Fra venstre mot høyre; Kina: lag på lag, Slemmestad: lag på lag, Skedsmo: striper

 

Vis disse bildene (eller bruk egne bilder) på smartboard eller lignende, og spør elevene: Sammenlign disse tre bildene. To av dem viser lag-på-lag-steiner, er det noen som tror de kan se en av dem? La dem begrunne svarene sine – hvorfor tror du det? – ser du lagene? [De to til venstre er lag-på-lag.]

Spør elevene hva som er likt og hva som er forskjellig på de to bildene. [Det som er forskjellige er fargen og stillingen på lagene – horisontalt og skrått mønster. Likheten er at begge deler er lag-på-lag steiner.] Spør elevene: Bildet til høyre er ikke lag-på-lag-stein, hva slags bergart tror dere det er – ser dere et spesielt mønster? [Stripete stein/metamorf bergart.] Diskuter forskjeller og likheter med elevene.

Fortell elevene: Det er en ting som er spesielt med lag-på-lag-steinene; det er her man kan finne fossiler. Ha gjerne noen bilder av fossiler mellom lagene på stablene i klasserommet som elevene kan finne. Spør elevene om noen tror de vet hva et fossil er. [Fossil er rester eller avtrykk av planter eller dyr som levde for millioner av år siden.]

Fortell elevene: Geologene kaller lag-på-lag-steinene for sedimentære bergarter. Det er altså i de sedimentære bergartene man kan finne fossiler. Heng opp et bilde av en lag-på-lag-stein med fossil på veggen. Spør elevene: Hva slags stein er dette? [Lag-på-lag-stein.] Hvorfor kan vi være sikre på at dette er en lag-på-lag-stein? [Den har fossil.]

Heng opp begrepslappen; LAG-PÅ-LAG-STEIN på tavla eller begrepsveggen.  Hva er det geologene kaller denne bergarten? [Sedimentære bergarter.] Heng opp begrepslappen; SEDIMENTÆRE BERGARTER på tavla eller begrepsveggen.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • geolog
  forsker som studerer hvordan jorda er bygget opp og hvordan den forandrer seg
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting