Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 45 min.

Økt 1: Lag-på-lag-mønster

Hva kjennetegner lagdelte mønster? I denne økta skal elevene sammenligne to modeller, og deretter sammenligne tre bilder.

Læringsmål

Elevene skal

 • forstå hva lagdelte mønster er, og at de kan se forskjellige ut
 • lære at geologer kaller lag-på-lag-steiner for sedimentære bergarter

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
 1A. Definere lag-på-lag  15 minutter
 1B. Sammenlige bilder  30 minutter
 TOTALT  45 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Finn fram en god del klær og bøker som skal stables til to lag-på-lag-modeller. Legg gjerne bilder av fossiler innimellom lagene som elevene kan finne.

I aktiviteten Sammenlige bilder skal elevene sammenligne tre bilder. De kan vises på smartboard, eller du kan skrive dem ut på forhånd.

Bildene elevene skal sammenligne. Bildene elevene skal sammenligne.

Materialer og utstyr

 • klær
 • bøker
 • bilder som elevene skal sammenligne
 • eventuelt bilder av fossiler
Forsøk og praktisk arbeid

1A. Definere lag-på-lag

I denne aktiviteten skal elevene lære hva som er et lagdelt mønster.

Lag-på-lag-modell laget av dvd-er. Lag-på-lag-modell laget av dvd-er. Lag to ulike lag-på-lag-stabler, for eksempel en med bøker og en med klær. Sørg for at lagene har forskjellige farger og tykkelser. (Elevene kan eventuelt være med å bygge stablene).

Forklar at en modell kan hjelpe oss med å forstå eller utforske noe. En modell ligner på en virkelig ting, men den er enklere enn den virkelige tingen den forestiller. Si til elevene: Vi har nå laget to modeller av lag-på-lag-stein. Dere skal nå sammenligne de to modellene – hva er likt og hva er ulikt? [Likheten er at det er lag-på-lag.]

Si til elevene: De to modellene har altså begge lag-på-lag, men de er forskjellige på andre måter. Sånn er det med lag-på-lag-stein også. De kan være veldig forskjellige. Lag-på-lag-steinene har ikke alltid et tydelig mønster, sånn som prikkete og stripete steiner har. Derfor kan det være vanskelig å lese en lag-på-lag-stein. Vi må ofte se på et større område for å klare det, som for eksempel en fjellskrent.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
Forsøk og praktisk arbeid

1B. Sammenligne bilder

I denne aktiviteten skal elevene forstå at lagdelte mønstre kan være forskjellige, og at en stein i hånda ikke alltid har så tydelig mønster.

Si til elevene: Nå skal vi sammenligne tre bilder. Hva er det vi gjør når vi sammenligner? [Ser etter likheter og forskjeller.] Skriv på tavla:

sammenligne = å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting

 

Fra venstre mot høyre; Kina: lag på lag, Slemmestad: lag på lag, Skedsmo: striper Fra venstre mot høyre; Kina: lag på lag, Slemmestad: lag på lag, Skedsmo: striper

 

Vis disse bildene (eller bruk egne bilder) på smartboard eller lignende, og spør elevene: Sammenlign disse tre bildene. To av dem viser lag-på-lag-steiner, er det noen som tror de kan se en av dem? La dem begrunne svarene sine – hvorfor tror du det? – ser du lagene? [De to til venstre er lag-på-lag.]

Spør elevene hva som er likt og hva som er forskjellig på de to bildene. [Det som er forskjellige er fargen og stillingen på lagene – horisontalt og skrått mønster. Likheten er at begge deler er lag-på-lag steiner.] Spør elevene: Bildet til høyre er ikke lag-på-lag-stein, hva slags bergart tror dere det er – ser dere et spesielt mønster? [Stripete stein/metamorf bergart.] Diskuter forskjeller og likheter med elevene.

Fortell elevene: Det er en ting som er spesielt med lag-på-lag-steinene; det er her man kan finne fossiler. Ha gjerne noen bilder av fossiler mellom lagene på stablene i klasserommet som elevene kan finne. Spør elevene om noen tror de vet hva et fossil er. [Fossil er rester eller avtrykk av planter eller dyr som levde for millioner av år siden.]

Fortell elevene: Geologene kaller lag-på-lag-steinene for sedimentære bergarter. Det er altså i de sedimentære bergartene man kan finne fossiler. Heng opp et bilde av en lag-på-lag-stein med fossil på veggen. Spør elevene: Hva slags stein er dette? [Lag-på-lag-stein.] Hvorfor kan vi være sikre på at dette er en lag-på-lag-stein? [Den har fossil.]

Heng opp begrepslappen; LAG-PÅ-LAG-STEIN på tavla eller begrepsveggen.  Hva er det geologene kaller denne bergarten? [Sedimentære bergarter.] Heng opp begrepslappen; SEDIMENTÆRE BERGARTER på tavla eller begrepsveggen.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • geolog
  forsker som studerer hvordan jorda er bygget opp og hvordan den forandrer seg
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting