Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

1A. Definere lag-på-lag

I denne aktiviteten skal elevene lære hva som er et lagdelt mønster.

Lag-på-lag-modell laget av dvd-er. Lag-på-lag-modell laget av dvd-er. Lag to ulike lag-på-lag-stabler, for eksempel en med bøker og en med klær. Sørg for at lagene har forskjellige farger og tykkelser. (Elevene kan eventuelt være med å bygge stablene).

Forklar at en modell kan hjelpe oss med å forstå eller utforske noe. En modell ligner på en virkelig ting, men den er enklere enn den virkelige tingen den forestiller. Si til elevene: Vi har nå laget to modeller av lag-på-lag-stein. Dere skal nå sammenligne de to modellene – hva er likt og hva er ulikt? [Likheten er at det er lag-på-lag.]

Si til elevene: De to modellene har altså begge lag-på-lag, men de er forskjellige på andre måter. Sånn er det med lag-på-lag-stein også. De kan være veldig forskjellige. Lag-på-lag-steinene har ikke alltid et tydelig mønster, sånn som prikkete og stripete steiner har. Derfor kan det være vanskelig å lese en lag-på-lag-stein. Vi må ofte se på et større område for å klare det, som for eksempel en fjellskrent.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • fossil
  spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting