Undervisningsopplegg

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Mekaniske leker

Lag kort med tannhjul, sprellemann i 3D og mekanisk teater.

Læreplan i naturfag

  • Etter 7. årstrinn
    • Teknologi og design
      • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer