Undervisningsopplegg
Passer for
 • barnetrinn 5-7

Mekaniske leker

Lag kort med tannhjul, sprellemann i 3D og mekanisk teater.

Ferdig sprellemann

Forsøk og praktisk arbeid

Sprett-opp-kort

Sprett-opp kort er morsomt å få, men enda morsommere å lage.

Her er en framgangsmåte på et kort med en sprett-opp-engel

 1. Skriv ut engelen (se vedlegg: mal for sprettopp-engel).
 2. Klipp ut de to delene.
 3. Lag en brett langs de to stiplede linjene nederst på kjolen til engelen.
 4. Sett sammen de to engledelene og finn en god plassering på innsiden av et kort (brettet ark). Her er det viktig at dere prøver dere fram og plasserer engelen slik at engelen er sammenbrettet når arket er brettet og foldes ut når dere åpner kortet. Når dere har funnet en fin plassering, limer dere kjolebrettene fast på arket.

Utforsk sprett-opp-kort på egen hånd. Lag f.eks. kort med nisse, juletre, blomst, stjerne, pakke med sløyfe, hjerte.

Deler til sprett-opp engel Sprett-opp-kort med engel Sprett-opp-kort med engel

Kommentarer/praktiske tips

Noen naturfaglige problemstillinger

 • Hva er det som gjør at engelen spretter opp?
 • La elevene lage en forklaring som de presenterer for hverandre.
 • Hva må gjøres for at noe spretter opp når kortet åpnes?

 

Materialer og utstyr

 • papir
 • saks
 • lim

 

Forsøk og praktisk arbeid

Kort med tannhjul

Tannhjul er et fascinerende mekanisk prinsipp. Her lager vi et kort med tannhjul.

Å lage tannhjul krever nøyaktighet. Derfor anbefaler vi at du ved første forsøk lager to like store hjul, dvs. to sirkler med samme radius. Det er vanskelig å være nøyaktig hvis tannhjulene blir for små, så det er gunstig at radius i sirklene er minimum 4 cm. Bruk nykvesset blyant og passerbly slik at blyantstrekene blir så tynne og så presise som mulig.

Tegn tannhjul med passer eller gradskrive

1.

Lag antall tenner i tannhjulet
En enkel metode for å lage tannhjul på, er å halvere vinklene i en sirkel. Halveringen kan skje enten ved hjelp av passer eller med gradskive. Uansett er det viktig å være nøyaktig. Det er nok med å lage et tannhjul med 8 ”tenner” i første omgang. Da er sirkelen delt i 16 like store sektorer.

Sirkel delt inn i sirkelsektorer
2.

Lag høyden på tennene
Lag en mindre sirkel med samme sentrum som den opprinnelige sirkelen. Forskjellen på radien mellom de to sirklene bestemmer høyden på ”tennene”.

3.

Lag formen på tennene
Det er enklest å å lage tenner som er formet som trekanter, og trekanter er også lette å klippe ut. Da trenger du å merke av midtpunktet mellom tennene. Se illustrasjon under til venstre. Bruk linjal og tegn linjer mellom de oppmerkede punktene. Se illustrasjon under til høyre. Det er viktig at tennene og opperommet som klippes bort har omtrent samme form. Høyden på tennne bør derfor justeres slik at tennene og opperommene blir så like som mulig.

Midtpunktet mellom tennene
4.

Klipp ut to tannhjul
Lim malen på en papplate. Klipp ut to tannhjul.

To tannhjul

Tegn tannhjul med Geogebra

Et alternativ til passer og linjal, er å tegne tannhjul ved hjelp av det dynamiske tegneprogrammet Geogebra. (Framgangsmåten som er skissert under kan også gjennomføres på papir med passer og linjal).

Her et eksempel på en utforskende framgangsmåte:

1. Tegn en regulær mangekant ved å bruke verktøyet regulær mangekant i menyen. Vi har valgt å tegne en 16-kant.
2. Trekk linjestykker mellom to hjørnepunkter i mangekanten. Det kan gjøres på flere måter.
  Regulær mangekant tegnet i Geogebra
  På figur 2 er det trukket linjer mellom to punkter i mangekanten med 4 punkter i mellom. Her er vinkelen i bunnen av opperommene lik 90˚. (Vinkelmåler finnes i geogebra). Hvis denne vinkelen skal gjøres mindre, så kan linjestykker tegnes med 5 punkter mellom hjørnepunktene. Vinklene i trekanten vil da bli spissere. Se figur 3. Da er den samme vinkelen 67,5˚. Vinkelen på ”tannens” topp er nå 45˚.
3. Utforsk gjerne andre gunstige måter å dele en mangekant eller en sirkel på. Det er om å gjøre at den trekanten som klippes bort, så langt det lar seg gjøre, blir like stor og formlik med den trekanten som blir stående igjen, dvs. ”tannen” i tannhjulet.
4. Tegn rundt den endelige figuren ved hjelp av mangekantfunksjonen i menyen. Marker sentrum i figuren. Du trenger dette punktet når du skal lage hull til splittbindersen. Fjern alle linjestykker og punkter som du ikke trenger. Skriv ut malen og lim den deretter på en plate med papp. Klipp ut to tannhjul.
  To tannhjul (tegnet i Geogebra)

 Monter tannhjulet på et kort

 1. Klipp ut et stykke papp til et kort.
 2. Monter tannhjul 1 på kortet på følgende måte:
  • Lag hull i midten av tannhjulet ved hjelp av hulltang eller bor
  • Lag et hull i papplata
  • Fest hjulet til plata ved hjelp av en splittbinders
 3. Monter tannhjul 2 på følgende måte:
  Finn først ut hvor det er best å plassere hjul nr 2. Bruk en stift eller knappnål og sett i sentrum av tannhjul 2. Plasser tannhjul 2 på kortet slik at det griper inn i tannjul 1 som allerede er festet til kortet. Pass på at avstanden ikke blir for tett, men at hjulene heller ikke er for langt fra hverandre. Ved hjelp av stiften kan du enkelt endre og tilpasse avstanden mellom tannhjulene. Når du har funnet beste plassering av tannhjul 2, fest du det på samme måte som du festet tannhjul 1.

Kort med to tannhjul Kort med to tannhjul

Videre arbeid

Å få to tannhjul til å fungere er morsomt, men det er en større utfordring å få tre hjul til å fungere sammen. I første omgang det enklest at alle tre hjulene har samme størrelse og like mange ”tenner”. Neste steg er sette sammen tannhjul, to eller flere, hvor hjulene har forskjellig størrelse og dermed ulikt antall ”tenner”.

Kort med tre tannhjul Kort med tre tannhjul

Materialer og utstyr

 • papir
 • papp
 • blyant
 • linjal
 • passer eller gradskive

Er del av

Tema

Er bakgrunnsstoff for

Forsøk og praktisk arbeid

Sprellemann

Lag en to- eller tredimensjonal sprellemann med geometriske former.

Kravspesifikasjon

 1. Sprellemannen skal bestå av geometriske former.
 2. Sprellemannen skal fargelegges; enten kun med primærfargene (gul, rød, blå) eller ved å lage egne fargeblandinger med utgangspunkt i primærfargene.
 3. Sprellemannen skal kunne bevege armer og bein.
 4. Trådmekanismen skal være skjult, det er bare den delen du drar i som skal være synlig.
 5. Sprellemannen kan være to- eller tredimensjonal. Dette er valgfritt.

Framgangsmåte


Lag skisse av sprellemannen
Sprellemannen skal ha hode, kropp, armer og bein. Ta utgangspunkt i geometriske former. Her er det fint å bruke sirkler, trekanter, mangekanter, rektangler og ovaler som utgangspunkt. Prøv å finn geometriske former som passer tild e ulike kroppsdelene. Se oversikt over geometriske former under vedlegg. Bruk passer og linjal og lag en skisse på hvordan du vil at sprellemannen din skal se ut. I en enkel sprellemann består armer av en del og bein av en del, men hvis du ønsker å lage en avansert sprellemann kan du velge å ha flere ledd.

Lag modell av sprellemannen
Sprellemannen skal ha bevegelige armer og bein. Lag en modell av skissen i tynn kartong eller laminert papir. Utforsk hvor tråd og festepunkt må plassers for å få en god bevegelse på armer og bein.

 

Lag todimensjonal sprellemann med utgangspunkt i modellen.

 1. Lag delene til sprellemannen i kartong eller laminert papir.
 2. Fargelegg/mal delene.
 3. Sett sammen de ulike delene til den todimensjonale sprellemannen med splittbinders. For å få sprellemannen til å bevege seg er det viktig at armer og bein blir plassert på baksiden av torsoen.

To-dimensjonal sprellemann laget av geometirske former To-dimensjonal sprellemann laget av geometirske former

Lag tredimensjonal sprellemann

 1. Lag delene til sprellemannen i bokpapp eller kryssfinér. Sprellemannen skal være fin å se på fra begge sider. Derfor må det lages en del som viser torsoen med hode forfra og en del som viser den bakfra. Armer og bein legges mellom de to torsoene.
 2. Fargelegg/mal delene.
 3. Sett sammen de ulike delene med lim, skruer og muttere
  • Lag hull i torsoen, bein og armer. Dette bør dere ha testet dette ut på modellen først. Når det skal lages hull til skruer og tråd, må dere tenke på dimensjonene til hullene, og teste hullene på et stykke kartong som ikke brukes til sprellemannen. Hullet i armene og bena bør være litt større enn i torsoen, dette fordi hullene i torsoen bør være så små at skruene holdes i ro, mens hullet i armene og bena bør ha plass rundt skruen slik at den kan lett bevege seg når vi trekker i snora.
  • Lag hullet som skal brukes til å henge opp sprellemannen. Lag dette øverst i hodet på torsoen som viser bakdelen av sprellemannen.
  • Monter armer og bein med skruer bak på framdelen av torsoen, men vent med mutter. Fest deretter tråden fra hull til hull i armer og bein (test først på modellen hva som gir mest utslag i bevegelse).
  • Plasser bakdelen av torsoen på skruene og fest fast med muttere. (Ikke stram for hardt, det må være et rom imellom).
  • Lim på elemeneter som for eksempel hår, sko og sløyfe.
  • Enkelte deler som for eksempel en sløyfe, kan festes til kroppen med en springfjær slik at den kommer litt ut av kroppen. Se hvordan du kan lage fjær i lenken under nettessurser til høyre på siden. Fjæren festes til torsoen ved å lage et lite hull som metalltråden går igjennom. På baksiden lages en liten krøll på metalltråden. Fest en tapebit over slik at den ikke rører på seg. Lag et tilsvarende lite hull i sløyfa hvor metalltråden festes på samme måte. Detaljene på sløyfa limes over festepunktet. Det er viktig at krøllen på metalltråden er flat, slik at detaljene kan limes rett på. Sløyfa kan skjule skruene som fester armene.

Hvis dere vil lage en sprellemann som er lik den på bildet over, finner dere mal for delene under vedlegg. Se bildeserien nederst på siden for flere tips.

Kommentarer/praktiske tips

Skal dere lage en større sprellemann, så kan det være en ide og arbeide i grupper.

Sprellemenn kan også lages i organisk og fri form, f.eks. etter at det er arbeidet med en geometrisk form.

Malt bokpapp ser og kjennes nesten som om det skulle være finer.

Trådhullet skal være over festehullet (det hullet hvor skruen skal gjennom). Det kan du se på bildet hvor alle delene er vist. Trådhull er bare laget på armer og bein.

Tykkelsen på tråden kan også ha betydning for hvor tregt armer og ben beveger seg.

 • Delene til sprellemannen
 • Baksiden til sprellemannen
 • Slik kan fjæren festes
 • Sprellemannen sett fra siden
 • Ferdig sprellemann
 • Sprellemannen i bruk

Materialer og utstyr

 • papir (laminert) eller kartong
 • hulltang
 • lim
 • saks
 • blyant
 • tråd
 • splittbinders
 • passer
 • linjal
 • maling (gul, rød, blå)
 • pensel

Ekstramaterialer til en tredimensjonal sprellemann

 • kartong/bokpapp (ca. 1,5 mm tykk) eller kryssfiner/drill/bor/sag
 • tegnestift
 • tynn metalltråd til springfjær
 • skruer og muttere
 • tang
 • isloleringstape eller annen sterk tape

 

Er del av

Kan utføres i sammenheng med

Bakgrunnsstoff

Nettressurser

Forsøk og praktisk arbeid

Mekanisk teater

Med relativt enkle midler og teknikker kan vi lage mekanisk teater i en skoeske med utgangspunkt i rotasjonsbevegelse. Prinsipper fra mekanikken får figurene i teateret til å bevege seg på ulike måter, og bare fantasien setter grenser for hva figurene kan finne på inne i esken!

Et enkelt grunnoppsett for teateret lager vi slik:

 • Bor hull i esken til akslingen og de vertikale pinnene for figurene.
 • Tre akslingen inn i esken, plasser drivhjulene på akslingen og tre den ut gjennom hullet på den andre siden. Lim fast hjulene hvis de ikke sitter fast på akslingen.
 • Bor hull gjennom figurene, lim dem fast på hvert sitt hjul og tre en pinne gjennom. Figuren med hjulet bør kunne skli på pinnen. Hjulene plasseres med profileringen vendt ned.
 • Lim fast en vinkork i hvert hjørne på undersiden av esken. Dette er for at pinnene til figurene skal få litt plass under eskebunnen.
 • Dekorer figurene. Bevegelige øyne som fåes kjøpt i hobbybutikker gir en god effekt til ellers enkel utforming!

 

Grunnoppsett for mekanisk teater. Når vi dreier på akslingen roterer drivhjulene, og rotasjonen overføres til følgehjulene. Med eksentriske hjul vil følgehjulene i tillegg bevege seg opp og ned. Grunnoppsett for mekanisk teater. Når vi dreier på akslingen roterer drivhjulene, og rotasjonen overføres til følgehjulene. Med eksentriske hjul vil følgehjulene i tillegg bevege seg opp og ned.

 

Faglig forklaring

Å overføre rotasjon
Hovedprinsippet i mekanisk teater er at rotasjonsbevegelse for en aksling overføres til ulike bevegelser for figurer som deltar i teateret. Det enkleste er å overføre akslingens rotasjon til en rotasjonsbevegelse vinkelrett på den opprinnelige. Samtidig kan dette gi en bevegelse opp og ned for figurene, ved at vi bruker eksentriske hjul. Hjul er eksentrisk dersom akslingen ikke går gjennom hjulets sentrum. Med kamaksler kan vi få til små hopp i bevegelsene, og tannhjul som mangler noen tenner kan gi figurene små pauser i bevegelsene.

Kommentarer/praktiske tips

Eksperimentér

Bygging av et enkelt mekanisk teater gir mange muligheter for å eksperimentere med mekaniske prinsipper. - Hvordan kan jeg få figurene til å gå hver sin vei? Hva må jeg gjøre for at den ene skal gå opp når den andre går ned? - Hva påvirker farten til figurene? - Hvordan få til akkurat de bevegelsene jeg vil ha?

For å sikre at elevene får opplevelsen av å lykkes, er det lurt å starte med det enkle grunnoppsettet. Derfra kan man eksperimentere med mer finurlige mekanismer og bevegelser. Sannsynligheten er stor for at eksperimenteringen kommer av seg selv, fordi kreativiteten som utløses i utformingen i seg selv skaper behov for tekniske løsninger.

 

Solskinn og månelyst! Legg merke til hvordan man kan lage håndtak til å sveive med. Katten til høyre har sin pinne trædd inn i et sugerør. Dette gjør at den står stille en stund mens vi sveiver, og gjør en liten sving bare hver gang det eksentriske drivhjulet når opp til følgehjulet. Katten til venstre drives av en kule isteden for et drivhjul. Dette gir en langsommere rotasjonsbevegelse enn ved bruk av hjul. Solskinn og månelyst! Legg merke til hvordan man kan lage håndtak til å sveive med. Katten til høyre har sin pinne trædd inn i et sugerør. Dette gjør at den står stille en stund mens vi sveiver, og gjør en liten sving bare hver gang det eksentriske drivhjulet når opp til følgehjulet. Katten til venstre drives av en kule isteden for et drivhjul. Dette gir en langsommere rotasjonsbevegelse enn ved bruk av hjul.

 

Litt mer avansert: Teater med kamaksler og kronhjul

Vi kan få til mer avanserte og varierte bevegelser i teateret ved bruk av kamaksler og kronhjul med ”innlagte pauser”. Kamaksler er uregelmessige hjul som gjør at figurene gjør små hopp eller får en variert hastighet. Kamaksler kan vi skjære ut i tynt tremateriale eller lage i tykk papp. Man kan også lime sammen flere lag av papp for å gjøre den stabil nok. Det er viktig at kamakslene sitter stødig på akslingen. Prøv ut kamakslene nøye før du limer fast. Det blir fort for bratt for mekanismen å dra figuren opp, og da må fasongen justeres.

Mulige fasonger for kamaksler. Et godt råd: Ikke lag dem for kompliserte! Mulige fasonger for kamaksler. Et godt råd: Ikke lag dem for kompliserte!

Kronhjul er tannhjul som står vinkelrett og griper inn i hverandre. Vi kan lage tannhjul ved å slå stifter eller småspikre (”tenner”) inn i plater av tre. Pass på at det er konstant avstand mellom tennene. Tennene på drivhjulet kan ha samme eller større avstand mellom tennene sine enn følgehjulet har. Hvis avstanden er større for drivhjulet, vil følgehjulet gå saktere enn drivhjulet. Vi kan ikke få følgehjulet til å gå fortere, med mindre vi har ulik størrelse på hjulene slik at kronhjulet fungerer som et gir.

Kronhjul Kronhjul

I teateret med kattene vist foran så vi at den ene katten får en lang pause i bevegelsen ved bruk av sugerør og et eksentrisk drivhjul. Med kronhjulene kan vi lage pauser på en annen måte, ved å lage et opphold i tenner på en eller flere deler av drivhjulet. En slik mekanisme er vist. Pass på at det er drivhjulet som må ha innlagte pauser; hvordan ville det gå hvis vi la inn pauser på følgehjulet?

Bildene viser et teater som gjør bruk av kamaksel og kronhjul med innlagte pauser.

Bruden er montert på et kronhjul med innlagte pauser. Når hun stopper opp i dansen blir brudgommen så forfjamset at han gjør et hopp ved hjelp av en kamaksel. Brudebuketten roterer på en kule og får en langsommere bevegelse enn brudeparet. Bruden er montert på et kronhjul med innlagte pauser. Når hun stopper opp i dansen blir brudgommen så forfjamset at han gjør et hopp ved hjelp av en kamaksel. Brudebuketten roterer på en kule og får en langsommere bevegelse enn brudeparet.

 

Sceneteppet skjuler mekanismene som driver figurene. En trepinne har funksjon som gardinstang, og hviler i øyeskruer stukket inn eskens sidekanter. Sceneteppet skjuler mekanismene som driver figurene. En trepinne har funksjon som gardinstang, og hviler i øyeskruer stukket inn eskens sidekanter.

Flere prinsipper og ideer for mekaniske leker vil du finne i heftet Mekaniske leker – prinsipper og ideer, SL-serien nr 10, utgitt av Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi ved NTNU.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Teknologi (KE68)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen (KM773)
   • designe og lage et produkt basert på brukerbehov (KM774)
   • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer (KM775)

Materialer og utstyr

 • en tom skoeske eller liten eske
 • profilerte hjul, 2 stk for hver figur i teateret
 • trepinner
 • 4 vinkorker eller klosser
 • 2 trekuler til akslingens ender
 • figurer i tre eller kuler o.l. til å lage figurer av
 • pynt til figurene
 • bormaskin
 • trelim

 For mer avanserte mekanismer:

 • tykk papp til kamaksler
 • små treplater og småspikre eller stifter til kronhjul

Er del av

Nettressurser

(mechanical-toys.com)
Mekaniske prinsipper og leker for undervisning
(automatashop.co.uk)
Salg av materiell som bøker og byggesett
(cabaret.co.uk)
Finurlige kunstverk basert på mekanikk
Forsøk og praktisk arbeid

Hane på hjul

Hvordan skal vi få hanen til å plukke korn? Se trallen rulle framover og hanen bevege seg opp-og-ned.

Lag arbeidstegning til hane og tralle og klipp dette ut i plast. Plasten formes ved plastknekking. Har du ikke utstyr for dette, så vær kreativ, finn alternative byggematerialer. Hjulene festes til akslingene, se 1 og 3. Hanen skal monteres på aksling 2.

 

Hane på hjul. Illustrasjon: Bjørn Jensen Hane på hjul. Illustrasjon: Bjørn Jensen

 

Kommentarer/praktiske tips

Når trallen ruller, vil alle hjulene bevege seg. Siden hjulene er fastmonterte til akslingene, vil rotasjonsbevegelsen (”gå rundt”- bevegelsen) til hjulene overføres til akslingene slik at disse også går rundt. Hvis aksling 1 hadde vært like rett som aksling 3 så ville det ikke skje noen ting. Aksling 1 har imidlertid en bøy på seg. Når trallen ruller, vil bøyen på akslingen også gå rundt og dermed heve hanen når bøyen er på tur ”oppover”. Når den er på tur ”nedover”, vil gravitasjonen sørge for at hanen følger med.


Å ta utgangspunkt i leker i teknologi og designundervisningen tror vi har mange fordeler. For det første har barn et nært forhold til dem. De får for det andre anledning til å lage produkter til nesten jevnaldrende, noe som virker spesielt inspirerende. For det tredje inneholder mekaniske leker ofte tekniske løsninger som elevene kan lære mye av. Leken over illustrerer hvordan en teknisk løsning gjør deg i stand til å overføre en rett-fram-bevegelse til en opp-ned-bevegelse. Det er lett å finne andre leker med andre utfordringer som det krever stadig større innsats å løse.

Materialer og utstyr

 • blyant og papir
 • plastplate, 1,5 mm tykk til tralle og
 • hane
 • plast- eller trehjul
 • metall- eller treakslinger
 • saks til å klippe plast
 • utstyr til å bøye plastplater
 • bor til å lage hull i akslingene

Hvis du ikke har utstyr for plastknekking, kan du velge alternative materialer, for eksempel tre.

Er del av

Bakgrunnsstoff

Forsøk og praktisk arbeid

Musefellebil

Konkurranser med musefellebiler er populært i USA, Sverige og mange andre land. Regnmakerne ønsker nå å introdusere sporten i Norge. Bygg din egen musefellebil og lag konkurranser med venner og klassekamerater.

 

 

Musefellebil

Fremgangsmåte

Kjøp en enkel musefelle i tre. Det er ikke lov å fjerne deler fra musefella eller å bygge den om. Det kan være lurt å pusse treverket med sandpapir, slik at sidene blir så glatte som mulig. Lek litt med musefellen slik at du kjenner at du må bruke stor kraft for å spenne fjæren. Finn ut hvordan musefellen virker. Pass fingrene! Den kraften du bruker til å spenne fjæren, gir fjæren energi. Dette er bilens motor.

Bruk fantasien og finn deler i ulike materialer som kan fungere som festeplate, hjulaksler og hjul til musefellen. Hvordan kan du få overført energien fra fjæren til hjulakslene? Hva kan du gjøre for at bilen skal kunne gå fortere eller lengre? Kanskje begge deler?

Arranger konkurranser med musefellebiler. Hvem har det raskeste kjøretøyet? Hvilken bil kjører lengst? Fortest? Hvilken bil har best design?

Materialer og utstyr

En musefelle og ulike deler til å lage en bil. Se på figuren og hent inspirasjon til å lage egen bil.

Er del av

Bakgrunnsstoff

Nettressurser