Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Hane på hjul

Hvordan skal vi få hanen til å plukke korn? Se trallen rulle framover og hanen bevege seg opp-og-ned.

Lag arbeidstegning til hane og tralle og klipp dette ut i plast. Plasten formes ved plastknekking. Har du ikke utstyr for dette, så vær kreativ, finn alternative byggematerialer. Hjulene festes til akslingene, se 1 og 3. Hanen skal monteres på aksling 2.

 

Hane på hjul. Illustrasjon: Bjørn Jensen Hane på hjul. Illustrasjon: Bjørn Jensen

 

Kommentarer/praktiske tips

Når trallen ruller, vil alle hjulene bevege seg. Siden hjulene er fastmonterte til akslingene, vil rotasjonsbevegelsen (”gå rundt”- bevegelsen) til hjulene overføres til akslingene slik at disse også går rundt. Hvis aksling 1 hadde vært like rett som aksling 3 så ville det ikke skje noen ting. Aksling 1 har imidlertid en bøy på seg. Når trallen ruller, vil bøyen på akslingen også gå rundt og dermed heve hanen når bøyen er på tur ”oppover”. Når den er på tur ”nedover”, vil gravitasjonen sørge for at hanen følger med.


Å ta utgangspunkt i leker i teknologi og designundervisningen tror vi har mange fordeler. For det første har barn et nært forhold til dem. De får for det andre anledning til å lage produkter til nesten jevnaldrende, noe som virker spesielt inspirerende. For det tredje inneholder mekaniske leker ofte tekniske løsninger som elevene kan lære mye av. Leken over illustrerer hvordan en teknisk løsning gjør deg i stand til å overføre en rett-fram-bevegelse til en opp-ned-bevegelse. Det er lett å finne andre leker med andre utfordringer som det krever stadig større innsats å løse.

Materialer og utstyr

  • blyant og papir
  • plastplate, 1,5 mm tykk til tralle og
  • hane
  • plast- eller trehjul
  • metall- eller treakslinger
  • saks til å klippe plast
  • utstyr til å bøye plastplater
  • bor til å lage hull i akslingene

Hvis du ikke har utstyr for plastknekking, kan du velge alternative materialer, for eksempel tre.

Bakgrunnsstoff