Hopp til hovedinnhold

Valgfaget friluftsliv

Friluftsliv handler om at elevene skal utvikle turglede og respekt for naturen og naturressursene. Faget skal gi elevene forståelse av mangfoldet i naturen. Faget skal også bidra til å fremme fysisk og psykisk helse ved å gi elevene erfaring med å bruke naturen til rekreasjon og aktiviteter. Videre skal faget styrke elevenes evne til å ta vare på seg selv og andre i naturen.

Mat i kokegrop 4x3

Mat i kokegrop

Å lage mat i kokegrop er en spennende og meningsfylt aktivitet som utfordrer mange evner.

Klimafilm 8x5

Klima

Undervisnings­ressurser om klimaendringer – en av de største utfordringene vi står overfor.

fugleatlas qr fuglelyder

Fugler

Her har vi samlet ulike aktiviteter og ressurser om fugler. Pip pip, kra kra.

Soppatlas

Plakater og plansjer

Her har vi samlet ulike plakater og plansjer til utflukter ute. 

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden

LOOP Miljøskoles Avfallspyramide er et interaktivt undervisningsopplegg bygget på den kjente modellen for avfallshierarkiet, en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk.
Ekstern læringsressurs barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10
vedBaalet

Bålet - Forbrenning og energikilde

Opplegget ser nærmere på bål som fenomen og kommer innom forbrenning (fullstendig og ufullstendig), bålkultur (praktisk kunnskap) og matlaging.

Undervisningsopplegg
kanoFerdselPaaVann

Ferdsel på vann - kano, kajakk og robåt

Opplegget formidler grunnleggende ferdigheter i roing og padling i kano, kajakk og robåt med tilhørende leker og aktiviteter og opplegg for ferdighetsprøver.

Undervisningsopplegg
Natursti

Følg naturen året rundt

Aktiviteten inneholder forslag til hvordan klassen kan utforske området, for eksempel observere årstidsvariasjoner.

Ekstern læringsressurs barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4
Mose og lav 1

Hva er «jobben» til mose og lav?

I dette undervisningsopplegget legges det vekt på at elevene er forskere og lager seg egne hypoteser.

Undervisningsopplegg barnetrinn 5-7
Kartlegg planter i ulike naturtyper

Kartlegg planter i utvalgte naturtyper

Her skal du identifisere sju spesielt verneverdige naturtyper og lær mer om den historiske bruken av disse områdene.
Ekstern læringsressurs barnetrinn 5-7 biologi 1 biologi 2
DNT

Kurs i grunnleggende friluftskunnskap fra DNT

Kurset skal bedre kursdeltakernes grunnleggende friluftskunnskaper, samt øke deres motivasjon og interesse for faglig undervisning utendørs. Kurset er tilrettelagt for lærere og skoleansatte med undervisningsansvar for 1.––10. årstrinn.

Undervisningsopplegg
Natursti

Lag natursti

Å lage natursti er en fin måte å bli kjent med naturen i nærmiljøet.
Ekstern læringsressurs barnetrinn 1-2
Vannlilje

Planter i og ved ferskvatn

Kartleggje plantelivet i og langs vatnet eller vassdraget.
Ekstern læringsressurs barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 biologi 1 biologi 2
Tare

Planter i og ved saltvatn

Kartleggje utbreiinga av tang, tare og andre artar i og ved saltvatn.
Ekstern læringsressurs barnetrinn 5-7 biologi 1 biologi 2
Reinskinn uten leggskinnene

Reinens skinn og gevir

Elevene skal få grunnleggende kunnskap om både deler av biologien til rein og til reindriftssamenes bruk av reinskinnet og reingeviret.

Undervisningsopplegg barnetrinn 5-7
Lønn

Te fra naturen

Det er mulig å lage te av ulike planter og plantedeler. Men det er viktig å vite hva du spiser.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 3-4

Nettressurser

(miljodirektoratet.no)
(miljodirektoratet.no)
(naturvernforbundet.no)
(miljostatus.no)
(fuglevennen.no)
(ut.no)
(skoleskogen.no)