Hopp til hovedinnhold
Film

Feltarbeid i geofag - Hydrologi

Feltarbeid i geofag - Hydrologi

Filmen skildrar krinsløpet til vatnet frå det fell som nedbør mot bakken og til det når ut i vassdrag. Vi ser aktivitetar for å registrere grunnvasstand, farten til, vatnet og vassføring i ei elv. I tillegg får vi grunngivingar for kvifor det er viktig å kartleggje vassføring i samband med flaum og tørke.

Filmen kan også lastast ned frå Vimeo, følgje lekkja til høgre og sjå etter Download.