Hopp til hovedinnhold
Film

Feltarbeid i geofag - geologi

Feltarbeid i geofag - geologi

Filmen handlar om dei tre hovudtypane bergartar: sedimentære, magmatiske og metamorfe bergartar. Vi ser på typiske kjenneteikn for desse bergartane og korleis kjenneteikna heng saman med korleis bergartane er danna. Vi ser også på korleis vi kan lese den geologiske historia for eit område, ved å sjå på kva bergartar som finst der og ved å bruke prinsipp som skildrar den relative alderen til dei ulike bergartane.

Filmen kan også lastast ned frå Vimeo, følgje lekkja til høgre og sjå etter Download.

 

Geografilærere Jan Pedersen ved Re videregående skole i Vestfold har brukt feltfilmen i geologi i sin undervisning og opplevd store endringer i elevenes forståelse av de tre bergartene. Se filmen og hør hans erfaringer.