Hopp til hovedinnhold
Film

Feltarbeid i geofag - Naturkatastrofar

Feltarbeid i geofag - Naturkatastrofar

Filmen handlar om stein- og snøskred i Noreg. Vi ser på ulike typar stein- og snøskred, årsaka til at skred oppstår og synleg spor etter skred både frå utløysingsområdet og i heile området kvar skreda går. Filmen blir avslutta med vurderingar av fare for at skred skal utløysast og kor langt eit skred kan gå i eit område.

Filmen kan også lastast ned frå Vimeo, følgje lekkja til høgre og sjå etter Download.