Hopp til hovedinnhold

Fire elevprosjekter innenfor teknologi og design

Her beskriver vi fire elevprosjekter som er utviklet og prøvd ut innenfor forskningsprosjektet Teknologi og design som kompetanseskaper for en fremtid i nord (2008-2012). Elevprosjektene er tverrfaglige, noe som medfører at alle de tre fagene som har ansvar for teknologi og design i skolen, dvs. matematikk, naturfag og kunst og håndverk, er involvert i hvert prosjekt. Det første elevprosjektet innebar å lage en modell av solsystemet der GPS ble brukt til å skalere avstandene relativt. De tre øvrige prosjektene hadde en kobling til lokalsamfunnet og handlet om lyssetting av bydel, lokale byggverk og modell av oljeplattform.

Lyssetting Tyven teknologi design

Lyssetting av bydel – produktutvikling med designprosessen i fokus

Elevene bygger og lyssetter en modell av en bydel.

uranus sola teknologi og design

Solsystemet – planetene og deres relative avstand

Elevene lager en modell av solsystemet der GPS blir brukt til å skalere avstandene relativt.

Modell av oljeplattform

Oljeplattform – fossil energi og mekanikk i fokus

Elevene bygger en rigg med borekonstruksjon, boligmodul og helikopterplass. 

fysisk modell byggverk teknologi design

Lokale byggverk – geometriske figurer og målestokk i fokus

Elevene lager bygningsmodeller etter å ha tegnet dem med 3D-verktøyet Google Sketchup.

Relaterte temasider