Hopp til hovedinnhold

Argumentasjon

TEMA

Argumentasjon

Argumentasjon er en av de viktigste drivkreftene i naturvitenskapelig praksis og dermed et sentralt kjennetegn ved naturvitenskap. Her finner dere en serie artikler om argumentasjon. Artiklene kan leses enkeltvis eller som en helhet.

argumentasjoninaturfag

Aktiviteter som fremmer diskusjon og argumentasjon i små grupper

Å kunne argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig.

Grubleoppgaver_15QA

Argumentasjon i grubletegninger

Grubletegninger er illustrasjoner av personer som utrykker sine tanker om et naturfenomen.

eksperimentrapporter_stein

Skriving av eksperimentrapporter som opplæring i argumentering

Hvis vi vil trene elevene i naturfaglig argumentering, må de ha en påstand å argumentere for.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
SSR

Aktiviteter som fremmer diskusjon og argumentasjon i små grupper

Argumentasjon listebilde

Argumentasjon

grubletegning klimaendringer

Argumentasjon i grubletegninger

Elever i ivrig samtale

Den utforskende samtalen

Diskusjon langs en linje

Diskusjon langs en linje

Atombombe over Hiroshima

Gi din stemme for naturfaget i skolen – en retorisk hyllest til naturfaglig opplysning

ulv_debatt1

Hvordan kan læreren håndtere debatter?

Argumentasjon listebilde

Hvordan kan vi argumentere for et standpunkt?

argumentasjon_undervisning

Hvordan tilrettelegge for argumentasjon i undervisningen?

Argumentasjon listebilde

Hvorfor argumentasjon i naturfag?

Jente med håv - listebilde

Kunnskap og miljøbevissthet gjennom utforskende feltarbeid

Monsterøglene på Svalbard

Monsterøglene på Svalbard

Argumentasjon listebilde

Rollespill og argumentasjon

Sjøskorpionen fra Ringerike

Sjøskorpionen på Ringerike

eksperimentrapporter_stein

Skriving av eksperimentrapporter som opplæring i argumentering

Argumentasjon listebilde

Å utveksle meninger i par-rollespill