Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

5A. Førebu presentasjon av løysing

Ark 1–6 i presentasjonen. Repeter oppdraget og krav til presentasjonen, og minn elevane på at dei blir vurderte etter kjenneteikn på måloppnåing som ligg i elevheftet.

Ark 7 i presentasjonen. Gå gjennom kriteria som elevane skal bruke til kvarandrevurdering. Tabellen elevane skal bruke ligg i elevheftet, Skjema for kvarandrevurdering.