Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelser og utstyr

1. Samle inn ulike deler av et bartre for å ta med inn i klasserommet. For eksempel kan du ta med bark, greiner/barnåler, kongler.

2. Finn frem en plakat til spørsmål, skriv «Spørsmål om trær» som overskrift. Plakaten kan henges på veggen i klasserommet.