Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 1

Tegnelek. Start økta med en tegnelek som involverer at to og to elever samarbeider. Fortell at elevene skal brette et A4-ark i tre. Elev 1 tegner toppen av et tre på den øverste bretten av arket uten å vise tegningen til elev 2, og bretter deretter arket slik at tegningen skjules. Elev 2 tegner midten av treet på den midterste bretten uten at elev 1 ser, og bretter deretter arket slik at bare den nederste bretten er synlig. Til sist tegner elev 1 nederste del av treet på den nederste bretten av arket. Arket brettes ut for å se hvordan treet ble til slutt. La elevene snakke sammen om hvilke deler treet har og hva som eventuelt mangler. Har treet røtter, blader og bark? Hvilke farger har de brukt? Har de tenkt på årstid? 

Tegn opp et felles tre på tavla, og gå gjennom i fellesskap hvilke deler treet består av [røtter, stamme, blader, greiner]. Spør om de vet hvorfor treet trenger de ulike delene, og skriv opp forslag på tavla. 

Klassesamtale. Still spørsmålet: Hvorfor er trær nyttige? Og for hvem eller hva? Bruk tenk-par del når du spør hva de har tenkt. Kanskje de kommer innom noen av disse forslagene: rense lufta, bosted for dyr/insekter, gir skygge, gir frukt, kan brukes til byggematerialer. 

Åpne opp for at elevene selv stiller spørsmål om noe de lurer på om trær og skriv spørsmålene på en plakat på veggen. Noter spørsmål de måtte ha underveis i opplegget på plakaten «Spørsmål om trær». Spørsmålene gjennomgåes i økt 6.  

Bruk sansene til å observere ulike deler av et bartre. Ta fram de ulike delene av bartrær. Send det på rundgang rundt i klasserommet, og be elevene bruke sansene sine. Lukter greinene noe? Lager de noe lyd? Lukter treet noe? Hvordan er det å ta på greinene og barken [mykt, ruglete ...] Lager det noe lyd? [f.eks. raslelyd]. Det kan være utfordrende å beskrive lukt for elevene, hjelp dem på vei og spør dem om de kan beskrive lukten ved å sammenligne den med noe de kjenner til fra før. Fortell elevene at de nå har observert. Ved å bruke sansene har de samlet inn informasjon om noe. 

Skriv opp skjemaet under på tavla, og fyll det ut sammen med elevene. 

Del av tre Vi kjenner  Vi lukter Vi hører
grein      
bark      
barnål      
kongle      

Oppsummer. Hva har de fått med seg i økta? [ hvilke deler et tre består av, hvorfor trær er viktige for oss, og at vi kan bruke sansene til å få informasjon om trær]. Fortell at de skal følge et tre gjennom flere årstider. Fortell at de nå har sett på bartre, men i de neste øktene så skal de få se på en annen type tre, nemlig løvtre. Sørg for at elevene vet at trær uten barnåler er løvtrær, slik at de er klar over dette når de velger seg et tre.