Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

  1. Gjør deg kjent med PowerPoint-presentasjonen for økta. 
  2. Skriv ut påstandsark til hvert elevpar.
  3. Forbered hvordan du skal dele denne lenka med elevene:
    https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/fakta-om-rusmidlerBe elevene lese gjennom virkningene til rusmidlene og se om de kan finne hvilke stoffer Morten og Maren kan være påvirket av. For å gjøre det lettere å sile ut informasjon, kan du be elevene trykke Ctrl F og søke opp aktuelle ord i teksten. 
    Dette heftet kan også benyttes ved behov: https://www.rustelefonen.no/wp-content/uploads/2011/09/tegn_symptomer_fhi.pdf Det er ikke meninga at elevene skal lese hele heftet, kun bruke det som oppslagsverk. Det mest aktuelle står under pkt. 2.1–2.3, 3.1–3.6, 3.9, 3.12–3.14, 4.1–4.2, 4.6–4.10. 

Materialer og utstyr

  • én lommelykt til hvert elevpar (ev. la elevene bruke mobiltelefonen)