Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Skriv ut elevark til hvert elevpar og klipp ut bildene, ev. laminer dem. Legg bildene i en konvolutt.

2. Gjør deg kjent med PowerPoint-presentasjonen dersom du vil bruke den.