Undervisningsopplegg

Hvor

 • Inne
 • Naturfagrom
 • Undervisningsrom

Passer for

 • barnetrinn 1-2

Økt 1: Intro om småkryp

I denne økta begynner elevene å jobbe med temaet småkryp. Elevene skal selv velge hvilke kjennetegn de skal sortere småkrypene etter. 

Før neste økt starter, skal klassen sammen ha kommet frem til at de skal velge kjennetegnet «antall bein» når de skal ut på jakt. 

Læringsmål

Elevene skal kunne 

 • sortere småkryp etter kjennetegn

Tidsbruk 

Finn opp et eget småkryp 20–30 min
Sorter småkryp etter kjennetegn 25–30 min
TOTALT 45–60 minNaturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • edderkoppdyr
  dyr med fire par bein
 • insekt
  dyr med tre par bein
 • kjennetegn
  bestemt egenskap som gjør at vi kan skille mellom noe som har egenskapen og noe som ikke har den, for eksempel å ha seks bein
 • småkryp
  små dyr som for eksempel insekter, edderkoppdyr, skrukketroll og meitemark

Forskerspirebegrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Skriv ut elevark til hvert elevpar og klipp ut bildene, ev. laminer dem. Legg bildene i en konvolutt.

2. Gjør deg kjent med PowerPoint-presentasjonen dersom du vil bruke den.

Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 1

Oppdrag. Fortell elevene at de skal finne ut hva slags småkryp som finnes i nærmiljøet. Fortell at småkryp kan se veldig forskjellige ut, men at alle sammen er veldig små.

Forkunnskaper. Spør hvilke småkryp elevene har sett [maur, veps, meitemark, skrukketroll ...]. Kanskje noen har leita etter småkryp tidligere? La elevene tegne et småkryp som de har sett. Her kan du få fram hvilke forkunnskaper elevene sitter med. Noen vil sikkert ha detaljerte kunnskaper om hvordan småkryp ser ut.

Sorter småkryp etter kjennetegn. Sett elevene i par. Del ut elevarket med bilder av forskjellige småkryp til hvert elevpar. Si til elevene at de skal gruppere småkrypene ut fra hvem de synes ligner på hvem. [Elevene kan finne på å sortere dyrene basert på f. eks. farge, form (avlang, rund), flerdelt / sammenhengende kropp, antenner / ikke antenner, antall bein / ingen bein.]

Oppsummering av sortering. Ta en runde der elevparene får fortelle hvordan de har sortert og prøve å forklare hvorfor. Si at det er mange forskjellige måter vi kan sortere småkrypene på. 

Antall bein. Si at dere nå skal velge kjennetegnet «antall bein» når dere i neste økt skal finne småkryp. Gå gjennom bildene av småkryp for å finne ut hvem som har seks bein, åtte bein, flere enn åtte bein og ingen bein. Det kan hende elevene synes det er vanskelig å skille bein fra antenner på noen av bildene. Vis ev. bildene i PowerPoint-presentasjonen for å klargjøre hvilke dyr som hører til hvilken gruppe når vi sorterer etter antall bein.

Forbered til tur ut. Vis tabellen (ark 6 i PowerPoint eller på papir) og forklar hvordan elevene skal fylle den ut. Fortell at elevene skal registrere småkrypene sine i tabellen ved å lage en liten tegning av småkrypet. For hvert småkryp skal de sette ett kryss etter hvor mange bein dyret har. Vis hvordan de skal sette kryss i tabellen, ett kryss i hver linje. 

Tegn småkrypet 6 bein 8 bein flere enn 8 bein ingen bein