Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 1

Oppdrag. Fortell elevene at de skal finne ut hva slags småkryp som finnes i nærmiljøet. Fortell at småkryp kan se veldig forskjellige ut, men at alle sammen er veldig små.

Forkunnskaper. Spør hvilke småkryp elevene har sett [maur, veps, meitemark, skrukketroll ...]. Kanskje noen har leita etter småkryp tidligere? La elevene tegne et småkryp som de har sett. Her kan du få fram hvilke forkunnskaper elevene sitter med. Noen vil sikkert ha detaljerte kunnskaper om hvordan småkryp ser ut.

Sorter småkryp etter kjennetegn. Sett elevene i par. Del ut elevarket med bilder av forskjellige småkryp til hvert elevpar. Si til elevene at de skal gruppere småkrypene ut fra hvem de synes ligner på hvem. [Elevene kan finne på å sortere dyrene basert på f. eks. farge, form (avlang, rund), flerdelt / sammenhengende kropp, antenner / ikke antenner, antall bein / ingen bein.]

Oppsummering av sortering. Ta en runde der elevparene får fortelle hvordan de har sortert og prøve å forklare hvorfor. Si at det er mange forskjellige måter vi kan sortere småkrypene på. 

Antall bein. Si at dere nå skal velge kjennetegnet «antall bein» når dere i neste økt skal finne småkryp. Gå gjennom bildene av småkryp for å finne ut hvem som har seks bein, åtte bein, flere enn åtte bein og ingen bein. Det kan hende elevene synes det er vanskelig å skille bein fra antenner på noen av bildene. Vis ev. bildene i PowerPoint-presentasjonen for å klargjøre hvilke dyr som hører til hvilken gruppe når vi sorterer etter antall bein.

Forbered til tur ut. Vis tabellen (ark 6 i PowerPoint eller på papir) og forklar hvordan elevene skal fylle den ut. Fortell at elevene skal registrere småkrypene sine i tabellen ved å lage en liten tegning av småkrypet. For hvert småkryp skal de sette ett kryss etter hvor mange bein dyret har. Vis hvordan de skal sette kryss i tabellen, ett kryss i hver linje. 

Tegn småkrypet 6 bein 8 bein flere enn 8 bein ingen bein