Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 3

Oppsummering av registrering i tabell. Be elevene summere hvor mange dyr de fant i hver kategori. Spør: Hvilke typer småkryp fant dere mest av? Skriv inn i felles tabell på tavla. Lag et søylediagram som viser fordelingen av de ulike småkrypgruppene.

Tegne småkryp. La elevene lage en tegning som viser hvor de fant småkrypene (i gresset, i et tre, i en busk, under en stein, nede i jorda osv.)

Bruke småkrypatlas. Vis og del ut småkrypatlaset. Presiser at i atlaset finner vi de samme kategoriene som de sorterte etter. Si at seks bein er det samme som tre par bein. Åtte bein er det samme som fire par. Spør hvor mange par bein vi har [ett par].

Be elevene undersøke småkrypatlaset for å se om de finner noen av småkrypa de observerte. Si: Småkryp med seks bein kaller vi insekter. Småkryp med åtte bein kaller vi edderkoppdyr. Småkryp med mange bein er blant annet skolopendere, tusenbein og skrukketroll, mens småkryp uten bein er blant annet snegler og meitemark. Skriv nøkkelsetningene på tavla eller vis fra PowerPoint:

Insekter har seks bein.
Edderkoppdyr har åtte bein.
Skolopendere, tusenbein og skrukketroll har mange bein.
Snegler og meitemark har ingen bein.

Klassesamtale. La elevene diskutere hvilke andre kjennetegn enn «antall bein» småkrypene kan grupperes i. Samtal i plenum: Hvor ble småkrypene funnet? Hva er likt mellom alle insekter? Og mellom alle edderkoppdyr? Hva er ulikt mellom insekter og edderkoppdyr?

Videre undersøkelse. La elevene velge ett av dyrene de fant som de vil finne ut mere om. De kan tegne noe eller skrive noen setninger som forteller om dette dyret.

Utstilling av tegninger av småkryp. Utstilling av tegninger av småkryp.