Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Førebuing og utstyr

1. Gjer deg kjent med læringsmåla (sjå førre side) og omgrepa som er sentrale i denne økta (markert med utheva skrift).

2. Finn fram utstyret. Skriv ut Venndiagram til kvart elevpar.

3. Skriv ut elevark til to og to elevar. Du kan laminere arka før du klipper ut bilda og legg dei i ein konvolutt som du merkar «sko».

4. Gjer deg kjent med økt 1 i PowerPoint-presentasjonen. Vurder om du vil erstatte nokre av bilda på slutten av økta med andre sko ut frå interessane elevane i klassa har. 

5. Skriv gjerne ut utskriftsversjonen av økta eller ha denne tilgjengeleg på skjerm.