Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 15 minutt

4C. Oppdrag Snakketøy

Ark 15–16 i PowerPoint. Sei at elevene skal tenke videre på oppdraget igjen, og nå skal dei lande på kva for ein idé dei skal presentere.

  • Trengs nokre sensorar?
  • Kva for informasjon skal bli overført?
  • Kor ofte må samplinga skje?
  • Er nokre av dataa sensitive og må bli kryptert?