Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

 

1. Gjør deg kjent med læringsmåla (se forrige side) og begrepene som er sentrale i denne økta (markert med utheva skrift).

2. Gjør deg kjent med / tilpass PowerPoint-presentasjonen og sjekk at videoen med lyd virker.

3. Legg til rette for at elevene kan bruke mobil/nettbrett/pc til kahoot-en. For at du som lærer skal få kjørt kahoot-en med elevene, må du ha registrert deg slik at du kan logge inn på kahoot.it.

 

 

Materialer og utstyr

  • mobil/nettbrett/pc