Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 6: Avslutt oppdraget

brunskogsnegl

I denne økta skal elevene skrive svarbrevet og oppsummere det dere har gjort og lært. Økta avsluttes med en Kahoot.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • sammenfatte alt de har gjort og lært i form av et brev til den som ga oppdraget

Tidsbruk

6A. Hva har vi gjort? Hva har vi lært?  15 minutter
6B. Svar på oppdraget  60 minutter
6C. Kahoot it!  15 minutter
TOTALT 90 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe