Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
  • Ute
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • fysikk 1
Tidsbruk
  • 15 - 30 min

Slipp flaska

Hva skjer når vi slipper flaska?

Du kan smelte hull i flaska med en ståltråd eller binders som du varmer over et stearinlys. Vi fyller flaska med vann mens vi holder på hullet. Hold flaska loddrett og la vannet strømme ut. Vannet lager en parabel. Vi kaller den ofte en fallparabel. Hva skjer når vi slipper flaska?

Siden "alt faller like fort", blir kanskje strålen en rett linje som faller sammen med flaska? eller kanskje luftmotstanden skyver strålen oppover i en u-bue?

Vannet stråler ut av hullet.

Stå på et høyt sted og slipp flaska ned i bøtta. Det er best med et publikum som kan se hvordan det går med strålen.

Når flaska slippes kommer det ikke vann ut av hullet.

Faglig forklaring

Det strømmer ikke vann ut av hullet så lenge flaska faller. Flaska er i fritt fall. Det er vannet inni også, og da er det ikke noe vanntrykk inne i flaska. Det er ikke noe som presser vannet ut.

Kommentarer/praktiske tips

Det samme skjer med astronauter i romskip i fritt fall. De er vektløse. Det er vannet inni flaska også, veid på en vekt som følger med i fallet.